מחברי המאמר טוענים, כי הקשר בין דלקת חניכיים לבין בריאות מערכתית ורווחה לא זכה להערכה מקיפה. מחקר שנערך על מתנדבים בריאים מבחינה מערכתית הציג עלייה משמעותית לאורך זמן של סמנים דלקתיים מערכתיים (כגון חלבון reactive C ברגישות גבוהה (hs-CRP) ואינטרלוקין-6[IL-6])  לאורך תקופה של 21 יום לאחר השראת דלקת חניכיים ניסיונית, אך לא ניתן מידע על ההשפעה של טיפול במחלה. באותה מידה, קיים אוסף משמעותי של ראיות, המצביע על כך שנוכחות דלקת חניכיים משפיעה על איכות החיים הקשורה לבריאות הפה (OHRQoL). אוסף זה מתמקד בעיקר בילדים/מתבגרים וללא מידע על השפעת הטיפול. כפי שהודגש על ידי הסדנה האירופית ה-11 לפריודונטיה אודות מניעה ראשונית של דלקת חניכיים, הטיפול בדלקת חניכיים מושתת על הסרה מכאנית של הרובד בניהול עצמי ומקצועי (PMPR), לשם הפחתת הדלקת בחניכיים ביעילות והפחתת מדדי הרובד. לפיכך, בעוד שקיימים נתונים קליניים על יעילות הטיפול בדלקת חניכיים בהקשר לפרמטרים של הפה, אין מידע על יכולתו להשפיע על אופן הבריאות והרווחה הכללית, כפי שנמדדים באמצעות דלקת מערכתית ותוצאות המדווחות על ידי מתרפאים PROMs)).

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת להעריך את ההשפעה של טיפול בדלקת חניכיים כללית, כלומר, אימוץ הרגלי היגיינת פה יעילים, על הרמות המערכתיות של סמנים דלקתיים ועל אינדיקטורים המדווחים על ידי מתרפאים.

140 נבדקים עם דלקת חניכיים כללית שהשתתפו במחקר עברו טיפול הסרת אבנית וליטוש על-חניכיים מקצועי, אשר בוצע על ידי רופא חניכיים מיומן תוך שימוש במכשיר על-קולי וכלים לניקוי באמצעות זוויתן במהירות נמוכה. לאחר מכן נחלקו המשתתפים לקבוצת מבחן ולקבוצת בקרה.

חברי קבוצת המבחן עברו מפגש יסודי של דרכים להנחלת היגיינת פה אינטנסיבית (OHI) וערכת היגיינה המורכבת ממברשת שיניים חשמלית (Genius 8000N, Oral-B), שפופרת של משחת שיניים המכילה סטאנוס פלואוריד ושני תכשירי חוט דנטלי עם שעווה. קבוצת הבקרה לא עברה את ההנחיות להיגיינת הפה.

בתחילת המחקר ובביקור מעקב לאחר חודש אחד נאספו מכל המשתתפים מדדי החניכיים בפה מלא, שכללו את מדד הרובד ורמת הדימום בחניכיים, חלבון C-reactive ברגישות גבוהה ואינטרלוקין-6 בנסיוב. כן ענו המשתתפים על שאלון של פרופיל ההשפעה על בריאות הפה. בקרב משתתפי קבוצת הניסוי שקיבלו מכשירים לשימוש עצמי להיגיינת הפה כולל הדרכה, נצפתה הפחתה משמעותית של מדדי הרובד ורמת הדימום בחניכיים בכל הפה, וכן ירידה תוך-קבוצתית משמעותית בחלבון C-reactive ברגישות גבוהה ואינטרלוקין-6 בנסיוב ושיפור משמעותי של איכות החיים הקשורה לבריאות הפה בביקור המעקב לאחר חודש אחד. בקבוצת הבקרה ללאOHI  צוינו הבדלים ברמה נמוכה יותר ואך ורק לגבי הפרמטרים האורליים. ריפוי דלקת החניכיים היה שונה בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הבקרה באופן משמעותי –  89אחוזים לעומת 7 אחוזים, בהתאמה.

מסקנות

מחברי המאמר קובעים כי ריפוי דלקת החניכיים גרם להפחתה משמעותית של מצב הדלקת בחניכיים ורמות הרובד, כמו גם של הסמנים הדלקתיים המערכתיים והביא לשיפור באיכות החיים.

Peric M, Marhl U, Gennai S, et al. Treatment of gingivitis is associated with reduction of systemic inflammation and improvement of oral health-related quality of life: A randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2022; 49: 899-910