מחברי המאמר מתארים כי האינדיקציה הראשונית העיקרית לשימוש בהשתלות דנטליות שעברו אוסאואינטגרציה הייתה חוסר שיניים בקשת מלאה. האינדיקציות לשימוש בשתלים דנטליים הורחבו לתותבות על ולתמיכת שתלים בכתר יחיד או יחידות מרובות של תותבת קבועה במתרפאים עם חסר שיניים חלקי. יחד עם הגיוון של היישומים הקליניים של השתלים, הגיעו אף פרסומים רבים המדווחים על הביצועים הקליניים שלהם. נכון לעכשיו, ניתן לאחזר ממאגרי המידע הגדולים יותר מ-2000 כניסות בשנה עבור השאילתה הגנרית "שתלים דנטליים", עם מהלך הולך וגדל. לדברי המחברים, ניתן להעריך שמחקר רב מבוזבז כתוצאה מבחירה לקויה של שאלות המחקר, עיצוב והתנהלות של מחקרים גרועים, וכן דיווח ופרסום לא מספקים. מחקר קליני חוזר על עצמו לעתים קרובות עם הטרוגניות מתודולוגית גבוהה, מה שמקשה על האפשרות לאגור נתונים לביסוס ההתאמה, התוקף והיעילות של הטיפולים. אחד החששות העיקריים בסקירת מחקרים הוא חוסר ההומוגניות בבחירת התוצאות הקליניות, הראשוניות או המשניות המתקיימות בתנאים אורליים מסוימים, בין היתר כגון חסר שיניים מוחלט, חסר שיניים חלקי וניוון עצם. תוצאות קליניות ישירות משמעותיות, כגון הישרדות השתל והתותבת או משתנים הקשורים לבריאות המתרפא, מדווחים לעתים קרובות ללא קריטריונים מוגדרים באופן ברור או מוצגים בתוצאות חילופיות שלא אומתו עדיין ולכן אינם מהווים מנבאים אמינים. בנוסף, קיים חוסר ברור הן בסטנדרטיזציה לגבי תוצאות שיש לדווח עליהן ביחד והן בשיטות מדידה מקבילות, המקיפות ערך אינפורמטיבי נמוך בלתי רצוי, סובייקטיביות ושונות ברחבי הספרות.

מטרה

הרציונל לסקירה הנוכחית מבוסס על הצורך לסטנדרטיזציה של התוצאות שנבחרות לדיווח על מחקרים קליניים על שיקום קשת שיניים מלאה הנתמך בשתלים, כך שהתוצאות מספקות נתונים קליניים שימושיים, ניתנים להשוואה בין סוגי השיקום והאוכלוסיות, והן תואמות את מטרת המחקר. לפיכך, סקירה שיטתית זו נערכה על מנת לזהות את התוצאות המדווחות בניסויים קליניים ובמחקרי תצפית המדווחים על מתרפאים מחוסרי שיניים לחלוטין (לסת תחתונה ו/או עליונה) אשר עברו שיקום של קשת מלאה של תותבות קבועות או נשלפות הנתמכות בשתלים ולתאר את המתודולוגיות המשמשות במחקרים אלה למדידת התוצאות.

החוקרים ערכו חיפוש במאגרי המידע MEDLINE דרך PubMed, EMBASE ו-Cochrane Library מ-1 בינואר 2011 עד 27 ביולי 2021, על מנת לזהות מחקרי אורך אשר דווחו על שיקום של מתרפאים מחוסרי שיניים עם תותבות נתמכות בשתלים.  תהליכי המיון והבחירה הביאו לזיהוי 491 פרסומים, המתאימים ל-421 מחקרים שונים (קבוצות של מתרפאים). רק 24 אחוזים מהמחקרים דיווחו על שימוש בהנחיות הרשת שלEQUATOR  (רשימת ביקורת, דיאגרמת זרימה או טקסט מובנה המדריכים חוקרים בדיווח על סוג מסוים של מחקר). כשל /הישרדות השתלים הייתה התוצאה המדווחת ביותר (270 מחקרים), אך לעתים קרובות הקריטריון לקביעת הכשל בשתל ו/או ההישרדות לא תואר או היה מעורפל. הצלחת השתלים דווחה בתדירות נמוכה בהרבה (88) והתבססה על מספר רכיבי הגדרות הטרוגניים. רמות העצם השוליות (233 מחקרים), סיבוכים טכניים (158) ותוצאות קליניות (150), כולל הערכת מצב הרקמות הרכות סביב השתל ויציבות השתל, דווחו גם לעתים קרובות. דווחי מתרפאים אודות מדדי תוצאה (145) ותוצאות מבוססות פונקציה (40) דווחו בעיקר במנותק מתוצאות אחרות ולרוב בשחזורים הניתנים להסרה. בעוד איכות החיים הוערכה באמצעות מכשירים תקפים, הוערכה שביעות הרצון של המתרפא על בסיס תפיסה משותפת של שביעות רצון. תוצאות כלכליות דווחו במעט מחקרים (13).

מסקנות

לדעת המחברים, קיימת הטרוגניות רבה בקריטריונים להגדרת כשל של שתלים או הישרדות והצלחת שתלים, מה שמונע השוואת ההיקפים בין המחקרים. למרות שמחקרים מדווחים לעתים קרובות על תוצאות מרובות, בדרך כלל דווחי המתרפאים מובאים במנותק מתוצאות אחרות.

Messias A, Karasan D, Nicolau P, et al. Rehabilitation of full-arch edentulism with fixed or removable dentures retained by root-form dental implants: A systematic review of outcomes and outcome measures used in clinical research in the last 10 years. Clin Oral Impl Res 2023; 34 (Suppl. 25): 38-54