מחברי המאמר מציינים, כי שחזור הנתמך בשתל שן בודדת בחלק הקדמי של הלסת העליונה הינו טיפול מבוסס לאובדן שיניים, אשר הוכיח שיעור הישרדות גבוה, למרות שמציג רמת סיכון גבוהה מבחינה אסתטית. שחזורים הנתמכים בשתלים אלה צריכים לספק יציבות הן בסביבת השתל הגרמית והן ברקמות הרכות, כמו גם אינטגרציה הרמונית עם השיניים השכנות. מבני מתכת סטנדרטיים וכתרי חרסינה מחוברים למתכת הוכיחו מאפיינים פונקציונליים ומכאניים יוצאי דופן לטווח הארוך, למרות שהם עלולים לגרום לסיבוכים אסתטיים, בעיקר באתרים עם חוסר רקמה רכה סביב השתל שבדרך כלל מתפתחים זמן רב לאחר מיקום השחזור, במיוחד אם השתל מוצב במנח בוקאלי מדי. על מנת למנוע סיבוכים אסתטיים אלה, מבנים מזירקוניה הוצגו כאלטרנטיבה למבני טיטניום, לשם שילוב התכונות המכניות המתאימות עם צבע לא מתכתי אשר ימנע את שינוי הצבע האפרפר העמום של הרירית סביב השתל במקרה של נסיגה ברירית.

מספר סקירות ספרות שיטתיות דיווחו על שיעורי הישרדות גבוהים בהשתלת שיניים בודדות עם מבנים ממתכת וקרמיקה כאחד, גם התוצאה של ההתנהגות הקלינית הינה צפויה עם מינימום סיבוכים טכניים או אסתטיים. עם זאת, לדברי מחברי המאמר עדיין קיימת מחלוקת על השפעת חומר המבנה (מתכת לעומת קרמיקה) על האסתטיקה ארוכת הטווח והיציבות של הרקמות סביב השתל מכיוון שישנו חוסר בניסויים קליניים מתוכננים כראוי להערכת השאלה החשובה הזו. בניסוי קליני אקראי קודם של שנה אחת, השימוש במבני זירקוניה הראה נטייה לתוצאות אסתטיות טובות יותר, למרות שההבדלים לא היו מובהקים מבחינה סטטיסטית. יתרה מזאת, מבנים מזירקוניה הראו יציבות של הרקמות הרכות והקשות אך עם סיבוכים טכניים יותר.

מטרה

במחקר הנוכחי נערך מעקב של חמש שנים לשם הערכת התוצאות האסתטיות והיציבות של הרקמות סביב השתל בשחזורים של שיניים בודדות על שתלים באמצעות מבנים מוכנים מראש מחומרים שונים (זירקוניה לעומת טיטניום).

החוקרים ביצעו בקרב 30 מתרפאים שיקום נתמך שתל בודד עם מבנה מזירקוניה או מטיטניום בלסת העליונה הקדמית (חותכות, ניבים, ומלתעות). תוצאות אסתטיות (האינדקס האסתטי של כתר על שתל או ICAI), קליניות , רדיוגרפיות וממוקדות במתרפא תועדו בתחילת המחקר (חודש לאחר השיקום הסופי), ולאחר שנה וחמש שנים של מעקב. 25 נבדקים סיימו את ביקורי המעקב של שנה וחמש שנים. ערכי האינדקס האסתטי הראו תוצאות אסתטיות טובות יותר מובהקות סטטיסטית, כאשר נעשה שימוש במבנים מזירקוניה בהשוואה למבני טיטניום. בין שנה לחמש שנים, הניתוח האסתטי של מרכיב הכתר החמיר אך הניתוח של הרירית השתפר. לא היו שינויים משמעותיים ברמות העצם, אך מדד הרובד, הדימום בעת בדיקה ועומקי הכיסים בחניכיים החמירו בשתי הקבוצות.

מסקנות

לדברי המחברים לאחר חמש שנים, מבני זירקוניה סטנדרטיים השיגו תוצאות אסתטיות טובות יותר, אם כי עם התנהגות קלינית דומה לטיטניום.

Ferrantino L, Carrillo de Albornoz A, Sanz M. Five-year outcomes of a randomized controlled clinical trial comparing single-tooth implant-supported restoration with either zirconia or titanium abutments. J Clin Periodontol 2023; 50: 744-754