התמשכות הפנדמיה של מחלת הקורונה גרמה למספר צורות של נזק משני ולדברי מחברי המאמר השפעה ברורה אחת הינה שיתוק שירותי רפואת השיניים הנגרם כתוצאה מהתפשטות אפשרית של המחלה. ברפואת השיניים, גישות טיפוליות כגון מניעה, שיקום וכירורגיה מלוות בשימוש במכשירים סיבוביים מקוררים במים (כגון מכשירי קידוח במהירות גבוהה) על מנת לבצע התערבויות הנחשבות כהליכים מייצרי אירוסול (AGP). אם לוקחים בחשבון שהעומס הנגיפי של הקורונה ברוק, בהפרשות האף והאורופרינקס הינו גבוה בחולים אלו, הרי שמתרפאים אחרים ואנשי הצוות במרפאת השיניים נמצאים בסיכון גבוה להתפשטות זיהומים צולבים. ההמלצות שפורסמו במטרה לפתוח מחדש את מרפאות השיניים ולהפחית את הסיכון להיווצרות אירוסול כוללות שימוש בבידוד באמצעות סכר גומי ומערכות יניקה בנפח גבוה לצורך טיפולי שיניים. עם זאת, חסרות ראיות התומכות ביעילותם של סכר הגומי ומערכות היניקה בנפרד או במשולב, לשליטה על אירוסולים דנטליים במהלך טיפולי שיקום הפה. אירוסולים דנטליים מכילים חומרים עם חלקיקים בגודל תת-מיקרון שעלולים להיות מסוכנים. פרוצדורות דנטליות משקמות כגון השחזת שיניים מייצרות חומר חלקיקי (PM)  המכיל אחוז גבוה של חלקיקים בקוטר אֵירודינמי הקטן מעשרה מיקרון (PM10). בהתבסס על גודלם, מוגדרים חלקיקים אירוסוליים כחלקיקים גסים (PM10) ) וקטנים (PM2.5). חלקיקים קטנים המגיעים לדרכי הנשימה התחתונות קשורים לדלקת מערכתית וסיכון מוגבר לתמותת על רקע נשימתי. בערים בסין ובאיטליה נמצא קשר משמעותי בין מקרים חדשים של COVID-19 לבין הכמות הממוצעת של חלקיקים חיצוניים.

מחברי המאמר מציינים בנוסף, כי בשני בתי חולים מווהאן שבסין זוהה גם RNA של נגיף SARS-CoV-2 ב-PM2.5 של תרסיס אירוסולי. חלקיקים אולטרה קטנים PM0.1)), המהווים חלק נוסף של PM2.5, הידועים גם בשם חלקיקי ננו, קשורים גם כן לסיכונים בריאותיים, כולל דלקת מערכתית. וסרטן. עם זאת, חסרות ראיות בספרות בנוגע לאפשרות לשליטה והפחתה של חלקיקים קטנים ואולטרה קטנים באמצעות אסטרטגיות הקיימות ברפואת השיניים. ככל שחומר חלקיקי כולל חלקיקים קטנים ואולטרה קטנים הקשורים להיווצרות אירוסול במרפאות השיניים, חשוב להבין את התנהגותו ולקבוע את הסיכון האפשרי לזיהומים באוויר במהלך טיפולי שיניים.

מטרה

במחקר הראשוני הנוכחי, בחנו החוקרים את יעילותן של שתי אסטרטגיות הפחתה, סכר גומי ומערכות יניקה בנפח גבוה, וכן את יעילותן על החלוקה של חלקיקי אירוסול גסים (M10), קטניםPM2.5) ), ואולטרה קטניםPM0.1) ) במהלך הכנת כתר מלא בשיניים קדמיות (השחזת השיניים), בתנאים מבוקרים במתרפא מדומה. האסטרטגיות שנבדקו הן מערכת יניקה סטנדרטית, סכר גומי, ומערכת יניקה בנפח גבוה עם סכר גומי. נעשתה הערכה לגבי השפעת כל אחת מהשיטות על נפח הפיזור, הגודל הממוצע וריכוז החלקיקים הגסים, הקטנים והאולטרה קטנים באמצעות טכניקת דיפרקצייה בלייזר. במהלך השחזת השיניים, חלק הנפח הגבוה ביותר של חלקיקי אירוסול דנטליים עם מערכת יניקה סטנדרטית היה מתחת ל-1 מיקרון מקוטר אווירודינמי. בנוסף, סכר הגומי ומערכת היניקה בנפח גבוה הפחיתו באופן משמעותי הן את חלקיקי האירוסול הדנטליים האולטרה קטנים והן את ריכוז החומר החלקיקי הכולל.

מסקנת החוקרים היא, כי הליכים מייצרי אירוסול מהווים סיכון פוטנציאלי לזיהומים באוויר במסגרת רפואת השיניים. תוצאות ראשוניות אלה מצביעות על כי בידוד האזור המטופל ויניקה בנפח גבוה יעילים להפחתת חלקיקי אירוסול דנטליים אולטרה קטנים.

Balanta-Melo J, Gutiérrez A, Sinisterra G, et al. Rubber dam isolation and high-volume suction reduce ultrafine dental aerosol particles: An experiment in a simulated patient. Appl Sci 2020, 10, 6345; doi:10.3390/app10186345