מחברי המאמר מציינים, כי עששת משפיעה באופן לא פרופורציונלי על ילדים מרקע מוחלש, כגון אלה ממשפחות בעלי הכנסה נמוכה או משפחות של מיעוטים. ילדים עם בריאות פה לקויה מתמודדים עם מחסומים רבים להצלחה בלימודים, כולל היעדרות מימי לימודים, ביצועים נמוכים יותר במבחנים וקושי בשימת לב. בנוסף, בריאות פה לקויה משפיעה על התנהגות תפקודית ופסיכולוגית. בסקירה שיטתית משנת 2019 הגיעו החוקרים למסקנה, כי בריאות הפה לקויה קשורה לביצועים בבית הספר ולהיעדרות התלמידים.

לעומת זאת, ילדים המכוסים על ידי ביטוח Medicaid (תוכנית ביטוח בריאות בחסות ממשלתית ומקור עיקרי לכיסוי טיפולי שיניים לילדים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה), המקבלים שירותי בדיקה מקיפה בשלב מוקדם בחייהם, עשויים להשיג ביצועים אקדמיים גבוהים יותר. למרות היתרונות הבריאותיים והקוגניטיביים הפוטנציאליים של בריאות הפה לגיל הרך, יש לעתים קרובות סיכון גבוה לילדים עם שיעורי שימוש נמוכים יותר בשירותים הדנטליים. נתונים היסטוריים ממספר מדינות מצביעים על כך שיותר מ-75 אחוזים מהילדים המכוסים במסגרת Medicaid אינם מקבלים שירותי טיפולי שיניים נדרשים. אחד מכל ארבעה ילדים אינו פונה לרופא השיניים כלל. בין השאר על מנת לענות על הצורך הבלתי מסופק הזה, סוכנויות פדרליות מרובות, כולל המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, ממליצות על תוכניות רפואת שיניים מבוססות בית ספר, שיכולות לספק מגוון שירותים מונעים וטיפולים יעילים להגברת הגישה לטיפול חיוני בבריאות הפה ולהפחית את נטל המחלה. שימוש בתוכניות בריאות מבוססות בית ספר המספקות שירותי רפואה, רפואת שיניים, טיפולים נפשיים ובדיקות ראייה עשוי להשפיע באופן חיובי על נוכחות התלמידים. תכניות לרפואת שיניים בבית הספר עשויות להפחית את הצורך בשירותי רפואת שיניים בלתי מתוכננים המובילים להעלאת ההיעדרות. הם עשויים גם לשפר את איכות החיים, אשר באופן דומה הוכחה כמשפיעה על ביצועי בית הספר.

 

מטרה

CariedAway הינו ניסוי פרגמטי אקראי של טיפולים בעששת, הניתנים באמצעות תכנית המבוצעת בבית הספר בקרב תלמידים עירוניים בעלי הכנסה נמוכה בעיקר. המטרה המשנית הייתה להעריך את ההשפעה של תכנית לבריאות הפה הנערכת בבית הספר על ביצועים חינוכיים.

CariedAway היה ניסוי אורכי אקראי שנערך באשכולות, של פולשנות מינימלית לעששת תוך שימוש בתוכנית בית ספרית. החוקרים חילצו נתונים על היעדרויות מבית הספר ותלמידים שנעדרים באופן כרוני ממערכי נתונים זמינים לציבור במשך שנים קודמות במהלך ואחרי תחילת התוכנית (2021-2016). סך ההיעדרויות ושיעור ההיעדרויות הכרוניות של תלמידים חושבו באמצעות רגרסיה ליניארית. בשנים בהן ניתן הטיפול באמצעות תכנית למניעת עששת בבית הספר, נרשמו בבתי הספר כ-944 היעדרויות פחות מאשר בשנים ללא טיפול. בממוצע לאורך כל שנות הלימוד, לבתי ספר שקיבלו כל אחד מהטיפולים היו 1,500 פחות היעדרויות מבתי ספר ללא טיפול, אך ממצא זה לא היה מובהק מבחינה סטטיסטית. לעומת זאת, נמצא כי ההיעדרות הכרונית ירדה באופן משמעותי בשנים המאוחרות יותר של התוכנית.

מסקנות

לדעת מחברי המאמר, שילוב מוקדם של תוכניות רפואת השיניים בבית הספר עשוי להשפיע לטובה על רמת הנוכחות של התלמידים. למרות זאת, ההשפעות שנצפו עשויות להיות עקב מהימנות לקויה של רישומי נוכחות כתוצאה מסגירת מתקני בית הספר בתגובה למגפת ה-COVID-19 ויש צורך במחקר נוסף. ההשלכות המעשיות הן שמניעת עששת בבית הספר עשויה לשפר את התוצאות החינוכיות.

Ruff RR, Habib R, Godín TB, et al. School-based caries prevention and the impact on acute and chronic student absenteeism. J Am Dent Assoc 2023; 154(8): 753-759