לדברי המחברים, ארגון הבריאות העולמי (WHO 2015) פרסם את הנחיותיו לצריכת סוכרים למבוגרים וילדים, שהתבססה על סקירות שיטתיות מקיפות של ראיות. הסקירה השיטתית המבוססת על כמות צריכת הסוכרים והסיכון לעששת כללה נתונים שפורסמו בין השנים 2011-1950. בהתבסס על עדויות מתונות, התקבלה המלצה חזקה להגביל את צריכת הסוכרים החופשיים לפחות מ-10 אחוזים מצריכת האנרגיה. יתרה מזאת, בהתבסס על עדויות באיכות נמוכה מאוד, ניתנה המלצה מותנית להגביל את צריכת הסוכרים החופשיים לפחות מ-5 אחוזים מצריכת האנרגיה. הנחיית ארגון הבריאות העולמי והסקירה השיטתית שבבסיסה הדגישו את הצורך במחקר נוסף, הנוגע לקשר בין צריכת סוכרים לבין סיכון לעששת במבוגרים, וכן את ההשפעה של התערבויות להפחתת צריכת סוכרים על הסיכון לעששת.

מטרה

עשר שנים מאז הסקירה המקורית, מטרת המאמר הנוכחי הינה לדווח על עדכון של הסקירה השיטתית, כך שתכלול את כל הנתונים שפורסמו בין 2011 ל-2020 בהתייחס לקשר בין כמות צריכת הסוכרים לבין רמות העששת, ולדווח על הממצאים עבור מבוגרים וילדים כאחד. הסקירה התבססה על שאלות המחקר המקוריות שפותחו בעבר על ידי ארגון הבריאות העולמי, הקשורות להשפעה על עששת של עלייה או הפחתה של צריכת סוכרים חופשיים ושל הגבלת צריכת סוכרים חופשיים לפחות מ-10 ולפחות מ-5 אחוזים מצריכת האנרגיה. מחקרים הכשירים להכללה היו מחקרי התערבות או תצפית, לרבות מחקרים מבוקרים אקראיים ולא אקראיים, מחקרים מעין ניסויים, מחקרי עוקבה, מחקרי מקרה עם ביקורת, מחקרי חתך ומחקרים אקולוגיים שפורסמו מאז נובמבר 2011. המשתתפים היו בני אדם בריאים במדינות בעלות הכנסה נמוכה, בינונית או גבוהה. מחקרים נכללו אם הם דיווחו על התערבות כלשהי שנועדה לשנות את צריכת הסוכרים בזרוע מחקר אחת, בהשוואה לתזונה עם תכולת סוכרים שונה בזרוע מחקר אחרת, והן אם הם כללו גם מידע על עששת השיניים, שינוי בשכיחות העששת, הקף ו/או חומרת העששת, או השוואות של עששת גבוהה יותר לעומת נמוכה עם סולם זמן של שנה לפחות.

מתוך 488 מאמרים חדשים שזוהו, 23 מחקרים היו כשירים לסקירה הנוכחית: 4 מחקרי עוקבה, מחקר מקרה ביקורת אחד, 12 מחקרי חתך ו-6 מחקרים אקולוגיים.

11 מתוך 15 מחקרים בילדים ו-6 מתוך 8 מחקרים במבוגרים דיווחו על קשר חיובי אחד לפחות בין סוכרים לעששת. 6 מתוך 7 מחקרים בילדים ו-4 מתוך 4 מחקרים במבוגרים, עם נתונים המאפשרים השוואה של רמות עששת עם צריכת סוכרים פחותה מ-10 וגבוהה מ-10 אחוזים מצריכת האנרגיה, הראו עששת נמוכה יותר, כאשר צריכת הסוכרים הייתה פחות מ-10 אחוזים מצריכת האנרגיה. מיזוג עם מחקרים מקוריים הניב 64 מתוך 78 מחקרים שהראו קשר חיובי אחד לפחות, 20 מתוך 78 קשר אפסי, ו-3 מתוך 78 קשר שלילי בין סוכרים ועששת. פרופילים של נתוני עוקבה חדשים ומקוריים אישרו ראיות "באיכות בינונית" לכך שעששת נמוכה יותר, כאשר צריכת הסוכרים היא פחותה מ-10 אחוזים מצריכת האנרגיה.

מסקנות

 

לדברי המחברים, הממצאים תומכים ומחזקים ראיות מקוריות העומדות בבסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי לשימוש בסוכרים.

Moores CJ, Kelly SAM, Moynihan PJ. Systematic review of the effect on caries of sugars intake: Ten-year update. J Dent Res 2022; 101(9):1034-1045