עישון טבק נחשב לבעיה בינלאומית בתחום בריאות הציבור, המשפיעה לרעה על אוכלוסייה עולמית רחבה לא רק באופן מערכתי, אלא גם על בריאות הפה. למרות שהעישון הולך ופוחת ברחבי העולם במדינות רבות, נראה כי שכיחות עישון הטבק עולה בחלק מהאוכלוסיות (WHO 2011).

מחברי המאמר מציינים, כי לעישון ישנה השפעה על הרקמות סביב שורש השן, על ידי צמצום אספקת הדם והגבלת הגעתם של חומרים מזינים ושינוי ברמת האוקסיגנציה. לכן, מצב זה עשוי לתרום להתפתחות מוקדמת של נמק של רקמת המוך, מכיוון שרקמות אלה וכן רקמות סביבת השורש מסוגלות פחות להגביל את ההרס מזיהום על ידי חיידקים. יתר על כן, מצב זה מאיץ את אובדן העצם ומשנה את סינתזת הקולגן על ידי פיברובלסטים, תוך התערבות בריפוי רקמות של נגעים אורליים. כמו כן, קיימת פגיעה בתגובה החיסונית, כולל תגובה דלקתית מוגברת. קיימים בספרות ממצאים שנויים במחלוקת בנוגע לקשר בין עישון טבק להתפתחות דלקת חניכיים אפיקאלית או הצורך בטיפולי שורש, כאשר מחקרים מסוימים דיווחו על עלייה בשכיחות התוצאות הללו בקרב מעשנים, בעוד שאחרים לא דיווחו על קשר בין המצבים.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת להעריך באם קיימות עדויות מדעיות התומכות בקשר בין עישון טבק לבין שכיחות גדולה יותר של דלקת חניכיים אפיקאלית ו/או טיפולי שורש. החוקרים ביצעו חיפוש שיטתי במקורות בסיסי נתונים במאגרי המידע PubMed, Scopus, Virtual Health Library, Cochrane ו-Open Gray. הקריטריונים לזכאות להיכלל במחקר היו מחקרים הכוללים משתתפים והתערבויות תצפית שהעריכו את הקשר בין עישון להתפתחות או לריפוי של נגע אפיקלי ו/או שכיחותם של טיפולי שורש בבני אדם. השיטות להערכת וניתוח המחקרים הכלולים נעשו באמצעות הערכת המידע והממצאים הרלוונטיים. נערכה מטה אנליזה של תשעה מחקרים, שנכללו באמצעות תוכנת RevMan וודאות הראיות הוערכה באמצעות שיטת GRADE. בסקירה נכללו 15 מחקרים, מתוכם עשרה סווגו כבעלי סיכון נמוך להטיה, ארבעה נחשבו כבעלי סיכון בינוני להטיה ואחד כבעל סיכון גבוה להטיה. עשרה מחקרים דיווחו כי עישון קשור לשכיחות גבוהה יותר של דלקת חניכיים אפיקאלית ו/או טיפולי שורש. חמישה מחקרים לא דיווחו על קשר בין מצבים אלו. תשעת המחקרים אשר נכללו במטה אנליזה המאוגדת, כללו שתי תת-קבוצות: דלקת חניכיים אפיקאלית וטיפולי שורש. מתשעת המחקרים הללו נכללו שמונה מחקרים במטה אנליזה של תת-הקבוצה של דלקת החניכיים והוכיחו כי מצב זה שכיח יותר באופן משמעותי בבני אדם מעשנים, בהשוואה לאלו שאינם מעשנים. שלושה מחקרים נכללו במטה אנליזה של תת-קבוצת טיפולי השורש והדגימו שכיחות מוגברת בקרב מעשנים בהשוואה לאלו שאינם מעשנים. המטה אנליזה המאוגדת הוכיחה כי למעשנים היה סיכוי כפול ללקות במחלת חניכיים אפיקאלית ו/או טיפול שורש בהשוואה ללא מעשנים. ניתוח ה-GRADE הוכיח קיום של וודאות מתונה של ראיות. אותרו כמה גורמים מערפלים, כגון מידע מוטעה ביחס לפרק הזמן שבו הנבדקים עישנו, כמו גם תדירות העישון ומספר הסיגריות הנצרכות. לא בוצעה התאמה בנתוני יחס הסיכויים לערפול.

מסקנות מחברי המאמר והשלכות הממצאים העיקריים של סקירה שיטתית זו והמטה אנליזה מצביעים על כך שקיימת וודאות מתונה של ראיות שבקרב מעשני הטבק עלו שכיחות דלקת החניכיים האפיקאלית והצורך בטיפולי השורש.

Pinto KP, Ferreira CM, Maia LC, et al. Does tobacco smoking predispose to apical periodontitis and endodontic treatment need? A systematic review and meta-analysis. Int Endod J 2020; 53: 1068-1083