לדברי מחברי המאמר, שחיקת השיניים (TW) הוא מצב קליני הנובע מאובדן מצטבר של פני השטח של החומר המינרלי של השן עקב תהליכים פיזיקליים או כימו-פיזיים כגון שחיקת שיניים, אברזיה דנטלית וארוזיה של השיניים. שכיחות השחיקה משתנה באוכלוסיות ובקבוצות גיל שונות, ומגיעה לערכים מ-100-80 אחוזים בקרב מבוגרים וקשישים. עבור רוב בני האדם, הקצב האיטי של שחיקת השיניים לאורך זמן מוביל לשינויים מקובלים באסתטיקה ובתפקוד השיניים בבגרות. שחיקה נחשבת פתולוגית באם היא אינה פרופורציונלית לגיל, גורמת לכאב או לאי נוחות, לבעיות תפקודיות או להידרדרות במראה האסתטי. מבחינה קלינית, מצבי שחיקת השיניים עשויים להתפתח ולהתקדם כאשר הגורם האטיולוגי העיקרי הוא תהליך של ארוזיה של השיניים, תהליך של אטריציה או תהליך של אברזיה דנטלית. שחיקת השיניים שבה הגורם האטיולוגי העיקרי הינו ארוזיה עלול להתפתח כתוצאה ממקור פנימי ומגורמים חיצוניים. הראשון כולל מצבים קליניים או מחלות שעלולות להוביל לנוכחות חוזרת ונשנית של מיץ קיבה בפה, בעוד האחרון מתייחס בעיקר לצריכת מזונות ומשקאות חומציים, אם כי תרופות, מוצרי טיפוח הפה ואיכות הסביבה אף הם גורמים שעשויים לשחק תפקיד.

מטרה

המחקר הנוכחי בוצע על מנת להעריך את השכיחות והחומרה של שחיקת השיניים, כמו גם להעריך מדדי סיכון לא ביולוגיים וביולוגיים לתוצאות השחיקה במבוגרים.

לשם כך נערך מחקר חתך עם מדגם נוחות של מבוגרים מעל גיל 18. במחקר השתתפו סך של 570 מתרפאים אשר פנו לייעוץ בבית החולים האוניברסיטאי בבריסל, בלגיה, הם

הוקצו לשלוש קבוצות גיל: 34-18 שנים (n=232), 54-35 שנים (n=256), וגיל ≥55 (n=79). המשתתפים ענו על שאלון עצמי בנוגע למצב הסוציו-דמוגרפי, היגיינת הפה והתנהגות אורח החיים. השכיחות של שחיקת השיניים הייתה 75 אחוזים. מתוך מתרפאים אלו, ל-42 אחוזים הגורם האטיולוגי העיקרי היה תהליך של ארוזיה של השיניים, בעוד של-22 ו-11 אחוזים היו תהליכי אטריציה דנטלית ואברזיה של השיניים, בהתאמה. חומרת שחיקת השיניים לפי הציון הגבוה ביותר של BEWE הייתה קלה ב-31 אחוזים, בינונית ב-28 אחוזים וחמורה ב-17 אחוזים מהמשתתפים. מודל הרגרסיה הלוגיסטית ההיררכית לקשר בין מדדי סיכון לשחיקת השיניים ללא קשר לאטיולוגיה היה מובהק עבור גיל (>35-54 שנים ו-≥55 שנים), למגדר זכר, משחת השיניים, סד אוקלוזאלי ומשקאות חומציים ≥ מפעם ביום.

צריכת משקאות חומציים לא הייתה קשורה לשחיקת השיניים עם גורם אטיולוגי עיקרי של תהליך אטריציה של השיניים או אברזיה דנטלית, בעוד שהייתה קשורה באופן משמעותי עם תהליך של ארוזיה של השיניים. באותה מידה היו אף מצבים רפואיים קשורים לארוזיה.

מסקנות

מחברי המאמר קובעים, כי ממצאים אלה עשויים לתרום לשיפור האפקטיביות והקיימות של המודעות באוכלוסיות בוגרות עכשוויות. השכיחות והחומרה של שחיקת השיניים בקרב מבוגרים הייתה משמעותית. מצבים רפואיים וצריכת משקאות חומציים היו אינדיקטורים לסיכון לשחיקת השיניים, כאשר הגורם האטיולוגי העיקרי הינו תהליך של ארוזיה של השיניים, למרות שההקשרים היו מתונים וחלשים בהתאמה.

Kanaan M, Brabant A, Eckert GJ, et al. Non-biological and biological risk indicators for tooth wear outcomes in adults. Caries Res 2022