מחברי המאמר מציינים, כי עששת בילדות מוקדמת הינה מחלה כרונית נפוצה ברחבי העולם (ארגון הבריאות העולמי, 2019). הדבר משפיע על יותר מ-600 מיליון ילדים, לרוב ללא טיפול בזמן, ומהווה בעיה משמעותית מבחינת בריאות הציבור. ההשלכות כוללות התפתחות של כאבים, מורסה, חום, תת תזונה וקשיי אכילה, שינה, לימודים ומשחק, שעלולים לפגוע באיכות החיים של הילדים. מספר גורמים משפיעים על עששת השיניים, כגון חשיפה לפלואוריד, נוהגי בריאות הפה, התנהגויות אכילה ומצב סוציו-אקונומי וצריכת סוכר, אשר הינה גורם סיכון משמעותי להופעת עששת. יתרה מכך, צריכה מופרזת של סוכר הינה גורם סיכון למספר מחלות כרוניות שאינן מדבקות. למרות שסוכרים הינם גורם סיכון ידוע לעששת, מעט מחקרי עוקבה חקרו את הקשר בין מסלול צריכת הסוכר לעששת. השפעת מסלול התזונה על עששת בילדות המוקדמת הוערכה רק בשני מחקרים שנערכו במדינות בעלות הכנסה גבוהה, ובעוד שאחד מצא קשר, השני לא. בנוסף, 1,000 הימים הראשונים של החיים חיוניים לפיתוח מערכת העצבים ומערכת החיסון וליצירת הרגלי אכילה טובים ואלו יגדילו את הסיכוי להפיכתו של הילד למבוגר בריא. לכן, לימוד הרגלי האכילה של ילדים בגיל הרך חשוב למדיניות הציבורית, שמטרתה לשפר את בריאות האוכלוסייה.

מטרה

מחקר זה נועד לאמת את הקשר בין מסלול צריכת הסוכר ועששת השיניים בילדות המוקדמת, במחקר של קבוצת לידה, שהחל בעיר פלוטאס בברזיל בשנת 2015. המחקר נערך עם נתונים מהמעקבים ב-3, 12, 24 ו-48 חודשים מקבוצת הלידה של 2015, שכללה 4,275 ילדים שנולדו בבתי חולים בפלוטאס. איסוף הנתונים כלל שאלונים סטנדרטיים של מטפלים ראשונים שיושמו על ידי מראיינים מיומנים בכל המעקבים. החשיפה הייתה מסלול צריכת הסוכר בין 3 ל-48 חודשים (תמיד נמוכה, תמיד בינונית, עולה, ותמיד גבוהה), המתקבלים על ידי שימוש במודל של מסלול מבוסס קבוצה. התוצאה שנבדקה במחקר הייתה עששת השיניים, שנבחנה באמצעות בדיקה קלינית שבוצעה בגיל 48 חודשים על ידי רופאי שיניים מכוילים. תנאים סוציו-אקונומיים והדרכה לבריאות הפה מאיש מקצוע בתחום הבריאות במהלך ארבע השנים הראשונות לחיים נכללו בניתוח כמשתנים מתערבים פוטנציאלים. יחסי שכיחות והן רווחים ברי סמך של 95 אחוזים סופקו ממשוואות אומדן כלליות, עם התפלגות פואסון עם מפרט שונות חזק.

בסך הכל, 3,654 (91.1 אחוזים) ילדים השתתפו בסקר לאחר 48 חודשים, ול-2,806 ילדים היו נתונים מלאים עבור הניתוחים שבוצעו. מתוכם, 1,012 חוו עששת, ול-723 הייתה עששת ששכיחותה הייתה גבוהה פי 1.48 בקבוצה עם צריכת סוכר עולה מאשר ילדים עם צריכה נמוכה תמיד.

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר הינה כי קיים קשר בין מסלול צריכת הסוכר ועששת שיניים בגיל של 48 חודשים. ילדים עם צריכת סוכר 'עולה' ו'תמיד גבוהה' הינם בעלי השכיחות הגבוהה ביותר של עששת.

Echeverria MS, Schuch HS, Cenci MS, et al. Trajectories of sugar consumption and dental caries in early childhood. J Dent Res 2022; 101(6): 724-730