לדברי המחברים, עששת השיניים מתארת ​​רצף של מצבי מחלה, הנעים מנגעים תת-קליניים ועד נגעי קוויטציה המשתרעים לתוך זגוגית השן, הדנטין או מוך השן. עששת לא מטופלת מובילה לכאבים, אי נוחות, זיהומים, ביקורים במחלקות חירום ואשפוז. יתרה מכך, תפוצתה הגלובלית הינה בין הגורמים הנפוצים ביותר לאשפוז ילדים. השלכות אלו עשויות להשפיע באופן משמעותי על הבריאות הכללית של הילדים, הגדילה וההתפתחות, היכולת ללעוס ולאכול כראוי, אובדן שעות הלימודים וההערכה העצמית של הילד. תשומת לב חזותית הינה שער משמעותי למוח של הילד, וההתבוננות הינה אחת ההתנהגויות הראשונות שילדים צעירים מפתחים. לעששת לא מטופלת ולאסתטיקה הדנטלית הלקויה שנוצרת כתוצאה מכך, עלולות להיות השפעות רגשיות וחברתיות שליליות על איכות החיים הקשורה לבריאות הפה של ילדים בשל השפעותיה המזיקות על ההערכה העצמית והתפיסה העצמית.

מטרה

לדברי המחברים, מטרת המחקר הינה לחקור את דפוסי תנועת העיניים של ילדים בגיל הרך ותשומת הלב החזותית לתמונות עם ובלי עששת דנטלית, על ידי ניתוח תנועת העיניים באמצעות המודלים החבויים של Markov. החוקרים כיילו מדגם נוחות של 157 ילדים בגיל הרך למעקב אחר העיניים באמצעות מכשיר מעקב עיניים Tobii Nano Pro על מנת להבטיח סטנדרטיזציה. כתוצאה מכך, כל משתתף צפה באותן תמונות עם ובלי עששת דנטלית, בזמן שמכשיר מעקב העיניים עוקב אחר תנועות עיניהם. לאחר מכן, בהתבסס על רצף אזורי העניין הנצפים, פותחה מטריצת מעבר שבה החזר אזורי העניין של המשתתפים שנצפו בעבר עדכן ​​אודות אזורי העניין שבאו לאחר מכן. לפיכך, המודל הוערך על פי נתוני תנועת העיניים של המשתתף באמצעות גישה בייסיאנית (הקצאת הסתברויות או התפלגויות לאירועים), לקביעת המספר האופטימלי של החזר אזורי עניין באופן אוטומטי. כתוצאה מכך, גישה מוּנָעָת נתונים זו יצרה את דפוסי תנועת העיניים המייצגים ביותר של משתתפי המשימה החזותית. ילדים בגיל הרך הציגו שני דפוסי תנועת עיניים שונים, מפוזרים (78 אחוזים) וסלקטיביים (21 אחוזים), שהיו בעלי מובהקות סטטיסטית. הילדים עברו בין תמונות עם הסתברויות דומות יותר בדפוס המבוזר, בעוד שבדפוס הסלקטיבי הילדים נשארו מסתכלים על אותו אזור עניין מאשר מעבר לאזור העניין האחר. עם זאת, כל הילדים הפגינו קיבוע התחלתי שווה בתמונה הימנית או השמאלית והבחינו בשיניים. לדברי המחברים, ממצאי המחקר חושפים כי לרוב הילדים בגיל הגן לא הייתה הטיית קשב לתמונות עם ובלי עששת שיניים. יתר על כן, רק כמה ילדים קיבעו את המבט באופן סלקטיבי על תמונות עם עששת.

מסקנות

דפוסי תנועת עיניים סלקטיביים עשויים לחזות היטב את תשומת הלב החזותית המתמשכת של ילדים בגיל הרך לעששת. עם זאת, מחקרים עתידיים חיוניים על מנת להבין היטב את המקורות ההתפתחותיים עבור ההבדלים בתשומת הלב החזותית למצגות נפוצות של בריאות הפה בילדים.

Cho VY, Hsiao JH, Chan AB, et al. Understanding children’s attention to dental caries through eye-tracking. Caries Res 2022; 56:129-137