מניעה של מחלות הפה כגון עששת, דלקת חניכיים ומחלת חניכיים תלויה מאוד ביעילות של היגיינת הפה היומיומית. לדברי המחברים, החל מהופעת השן הראשונה, יש צורך להסיר משקעי רובד על בסיס יומי. בגיל הרך, הדבר חייב להיעשות על ידי ההורים. ההנחיה בפועל של האגודה האירופית לרפואת שיניים לילדים ממליצה על "שימוש פעמיים ביום במשחת שיניים המכילה פלואוריד, בשילוב עם הוראות היגיינת הפה, שהינה אבן היסוד של כל תוכנית מניעה לילדים, ללא קשר לסיכון עששת". עם זאת, ככל שהילדים מתבגרים, כך עליהם לקחת אחריות בעצמם על היגיינת הפה. לכן קיים צורך בלתי נמנע להעצים אותם לעשות זאת. יתר על כן, מחקרים עדכניים על מבוגרים צעירים מצביעים על כך, כי למרות כל המאמצים ללמד ילדים את כישורי היגיינת הפה הנכונים, הם עדיין אינם מסוגלים לבסס את ניקיון הפה, גם כאשר הם מבצעים את היגיינת הפה כמיטב יכולתם.

המחקר הנוכחי בודק את הקשר בין היבטים ספציפיים של ביצועי צחצוח שיניים של ילדים לבין מידת ניקיון הפה שהם משיגים לאחר הצחצוח. יתר על כן, הוא מקשר בין היבטים של ביצועי צחצוח שיניים לבין דרגה זו של ניקיון הפה. לבסוף, המחקר מעריך את היענות הילדים להמלצות המפורטות לעיל, כמנבא ניקיון הפה.


מטרה

המחקר הנוכחי עונה אפוא על השאלות הבאות:

  • איזו מידה של ניקיון הפה משיגים ילדים אם הם מבצעים את היגיינת פה כמיטב יכולתם?
  • אילו היבטים של התנהגות צחצוח השיניים מנבאים בצורה הטובה ביותר את ניקיון הפה לאחר הצחצוח?
  • כיצד מידת ההיענות שהילדים מפגינים לגבי המלצות צחצוח השיניים מתקשרת לניקיון הפה שהם משיגים לאחר הברשת השיניים?

ילדים בני 12 שנבחרו באקראי (N=174) נתבקשו לצחצח את השיניים כמיטב יכולתם, ובמקביל הוקלט סרטון לניתוחי התנהגות. רמות הרובד נמדדו לפני ומיד לאחר צחצוח השיניים. בנוסף, הוערכו מצב השיניים ודימום החניכיים. לאחר צחצוח כמיטב היכולת, נמצא רובד ב-50 אחוזים (±24.72 אחוזים) מכל האתרים שנמדדו בשולי החניכיים. ניתוחי רגרסיה גילו כ-22 אחוזים מהשונות של הרובד השולי על המשטחים החיצוניים, שניתן להסביר על ידי זמן הצחצוח באמצעות תנועות מעגליות ומספר הסקסטנטים שהוברשו במשך 7.5 שניות לפחות. תנועות מעגליות הסבירו את רוב השונות הנוספת. ביחס למשטחים הפנימיים, אף אחד מההיבטים ההתנהגותיים לא הסביר כל שונות של ניקיון הפה.

 

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר היא, כי למרות אמצעי מניעה קבוצתיים קבועים, ילדים בני 12 מראים כישורים מוגבלים לנקות את שיניהם בצורה מספקת. יתר על כן, אף אחת מההתנהגויות המומלצות אינה מתייחסת לניקיון הפה לאחר צחצוח שיניים במשטחים פנימיים. אי לכך, יש לדעתם צורך לחקור עוד אילו רצפים התנהגותיים משפרים ביעילות את ניקיון הפה.

Weik U, Cordes O, Weber J, et al. Tooth brushing performance and oral cleanliness after brushing in 12-year-old children. JDR Clin Trans Res 2022; 7(1):71-79