לדברי מחברי המאמר, מחלת החניכיים קשורה לנוכחות של קהילת חיידקים דיסביוטית במאכסן רגיש. לדעתם למרות שנוכחותם של חיידקים הינה חיונית בפתוגנזה, התגובה הדלקתית של המאכסן לאתגר המיקרוביאלי מניעה את הפירוק העצמי של רקמת החניכיים בתיווך תאי מערכת החיסון, וכתוצאה מכך מביאה לאובדן שיניים. פסוריאזיס הינה מחלת עור דלקתית כרונית עם פָּפָּוּלות קשקש (מזוהה על ידי כתמים אדומים עד סגולים, מוגבהים וקשקשים על העור, עם גבולות מוגדרים היטב), המלווה לעתים קרובות במחלות נלוות ונפוצה בכ-2 עד 4 אחוזים מהאוכלוסייה הכללית. תצורה ברורה של מיקרוביוטה של העור הובחנה בחולי פסוריאזיס המאופיינת בהתרחשות משותפת של קהילות חיידקים. למרות שהתפקיד המדויק של החיידקים, ובפרט סטרפטוקוקים, בפתוגנזה של פסוריאזיס נותר בלתי פתור, תגובה חיסונית לא תקינה למיקרוביוטה דיסביוטית של ​​עור הוצעה כקשר סיבתי.

מספר מחקרים תצפיתיים הציעו קשר בין מחלת חניכיים ופסוריאזיס, קשר אשר הודגם על ידי מטה-אנליזות המעריכות את יחסי הסיכויים המאוגדים כנעים בין 1.55 ל-2.87. הן במחלת החניכיים והן בפסוריאזיס, התגובה החיסונית השלטת הינה נויטרופילית, ונקבעו מסלולי התפתחות מחלה נפוצים אפשריים נוספים. ציטוקינים מעודדי דלקת ממלאים תפקידי מפתח הן במחלת החניכיים והן בפסוריאזיס. עדויות זמינות ממחקרים אימונולוגיים וגנטיים הדגישו את המעגלים האימונולוגיים המתכנסים למסלולים חיסוניים נרכשים בפסוריאזיס ובמחלת החניכיים. עם זאת, שתי המחלות חולקות מספר גורמי סיכון משותפים כגון: עישון, צריכת אלכוהול, מתח ודיכאון חיסוני, אשר קשה לשלוט בהם במחקרי תצפית ועלולים לפעול כמשתנים מתערבים המובילים למתאם שגוי.

מטרה

המחברים יישמו את שיטת האקראיות המנדלית כדי להעריך באופן מקיף את הקשר הדו-כיווני הפוטנציאלי בין מחלת החניכיים ופסוריאזיס. הם השתמשו בכלים גנטיים ממחקר אסוציאציות הגנום הגדול ביותר הזמין של בני מוצא אירופי למחלת החניכיים (17,353 מקרים, 28,210 ביקורות) על מנת לחקור את הקשר עם פסוריאזיס (13,229 מקרים, 21,543 מקרים), ולהיפך. ניתוח סיבתי באמצעות אומדני אפקט סיכום וניתוחי אקראיות מנדלית בשונות משוקללת הפוכה שימשו עבור הניתוח העיקרי. נעשה שימוש בגישות אקראיות מנדלית לניתוחי רגישות. כל ניתוחי האקראיות המנדלית לא הצביעו על השפעה כלשהי של מחלת החניכיים על פסוריאזיס ובאופן דומה, לא היו עדויות התומכות בהשפעה של פסוריאזיס על מחלת החניכיים.

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר הינה כי בתוך המגבלות של מחקר האקראיות המנדלית הנוכחי, התוצאות לא תמכו בשפעה של מחלת החניכיים על פסוריאזיס ולא של פסוריאזיס כמשפיע על מחלת החניכיים.

Baurecht H, Freuer D, Welker C, et al. Relationship between periodontitis and psoriasis: A two-sample mendelian randomization study. J Clin Periodontol 2022; 49: 573–579