מחברי המאמר מציינים כי מעקבים מוקדמים אחר טיפול בשתלים בודדים בקרב מתרפאים בגילאי 19-13, גילו קיום של אִינפרָפּוזִציָה (הפרש בגובה בין שיניים) חמורה בקרב המתרפאים הצעירים ביותר עם שתלים קדמיים בלסת העליונה, כבר לאחר שלוש שנות מעקב. מצב זה מתרחש ככל הנראה מכיוון שמתרפאים אלו עדיין גדלים, הן בגובה הגוף והן באזור הקרניופציאלי. הועלו הצעות שאין להחדיר שתלים בודדים עד שהצמיחה הקרניופציאלית נפסקת, מצב המתרחש בגילאים כרונולוגיים שונים אצל בני אדם שונים.

הם מציינים עם זאת כי אִינפרָפּוזִציָה נצפית גם במתרפאים בוגרים; לכן, התפתחות השיניים והשלד וההתבגרות מאוחר יותר בחיים נראים גם הם רלוונטיים בהקשר זה. בסקירת ספרות שנערכה לאחרונה על האטיולוגיה והמנגנונים של בקיעת שיניים מתמשכת בסמוך לשחזורים של שתלים בודדים, הגיעו החוקרים למסקנה כי הממצאים שפורסמו אינם עקביים וכי אף אחד מהפרמטרים הקשורים לסוג הפנים, המין, הגיל או הסגר

הראשוני של השיניים לא הראה השפעה ברורה על אִינפרָפּוזִציָה בעתיד של שתלים בודדים בלסת העליונה הקדמית. בסקירה שיטתית נוספת בה נעשתה הערכה של הקשר הפוטנציאלי בין אִינפרָפּוזִציָה בלסת העליונה הקדמית לבין גורמי סיכון נלווים, נמצא כי המחקרים בתחום היו הטרוגניים ומחברי הסקירה הגיעו למסקנה כי נדרשים מחקרים חדשים, מתוכננים היטב על מנת לשפר את הידע המדעי בשטח זה. תנועת השיניים הסמוכות לשתלים קדמיים בודדים שונה הן בכיוון והן בהיקף בין בני אדם שונים, עם תנועות שנתגלו של עד 2-3 מ"מ. תנועות אלו נמדדו על ידי פרוצדורות רדיולוגיות ופוטוגרָמֵטרִיות, כמו גם באמצעות מודלים של גבס. עוד הוכח כי יציקות לימוד שנסרקו ונותחו באמצעות תוכנת CAD מספקות הערכה נכונה ומדויקת של תנועות כאלה. בנוסף, מציינים המחברים כי מאז סוף שנות ה-80 של המאה ה-20 נחשב המראה האסתטי של שתלים במתרפאים עם חסר שיניים חלקי לגורם חשוב בהצלחה. בטיפולים של שתל בודד באזור הקדמי של הלסת העליונה בו קיימת נראות גבוהה והופעה של השיניים הטבעיות הסמוכות, האסתטיקה חייבת להיחשב חשובה ביותר עבור שביעות הרצון של המתרפא, ביתר שאת בקרב מתרפאים עם קו חיוך גבוה החושף את מלוא הכותרת כמו גם את הרירית שמסביבה.

מאחר והערכת האסתטיקה של המתרפא שונה מזו של רופא השיניים, שניהם צריכים להיות מעורבים בהערכת התוצאה האסתטית. לאור המספר הגדל והולך של שתלים בודדים המוחדרים ברחבי העולם, מפתיע שמעט מחקרים התמקדו בתוצאות ארוכות הטווח (מעל 15 שנים) של טיפול כזה. למרות שאִינפרָפּוזִציָה של שתלים קדמיים בלסת העליונה ביחס לשיניים סמוכות אופיינה הן בקרב מתרפאים צעירים והן במבוגרים, הרי שהמידע הנוגע לתפיסת המתרפאים ולגורמים מוקדמים, כמו גם מדידות תלת ממדיות של שינויים ארוכי טווח במיקום, עדיין מוגבל יחסית.

מטרה

המחקר הנוכחי מבקש לדווח על תנועה תלת ממדית של שיניים סמוכות לשתלים בודדים בחלק הקדמי של הלסת העליונה לאחר יותר מ-14 שנים של תפקוד. מטרות נוספות של המחקר היו לחקור ולהעריך את הקשרים הפוטנציאליים בין התנועות הללו לבין מגוון משתנים הקשורים למתרפא, כמו גם הערכה הן של המתרפאים עצמם והן של רופאים מנוסים לגבי התוצאה האסתטית והאיכותית לטווח הארוך. תנועות תלת ממדיות של שיניים בצמוד לכתרים על שתל יחיד באזור הקדמי של הלסת העליונה נמדדו ב-30 מתרפאים עם כתר מקורי על שתל יחיד הנמצא בתפקוד לאחר 20-14 שנים. התנועות נבדקו בקשר לסוג הפנים, לגובה הפנים הקדמי התחתון לגיל המתרפא בעת מסירת הכתר, המין, מיקום השתל, האוקלוזיה של השתל, הגורם לאובדן השיניים, תקופת המעקב, סוג הטיפול האורתודונטי לפני החדרת השתל ושינויים ברמת העצם השולית. התוצאה והאיכות האסתטית הוערכו באמצעות סולם אנלוגי ויזואלי (VAS) והאינדקס הדנטלי של קליפורניה CDA)). במעקב נצפתה תנועה תלת ממדית של בין 2.5-0 מ"מ של שיניים סמוכות עם תנועה אִינסִיזָלִית ופָּלָטִינָלִית בולטת ביותר. תנועת שן אִינסִיזָלִית של יותר מ-1 מ"מ נצפתה ב-30% מהמתרפאים והייתה קשורה באופן מובהק עם גובה פנים קדמי תחתון של ≥ 70 מ"מ. דירוג ה-VAS היה קשור בצורה גרועה בין המתרפאים לרופאים עם ציונים של מעל 80 אחוזים ב-63 אחוזים ו-20 אחוזים, בהתאמה. דירוג ה-CDA הוערך כמשביע רצון ב-87 אחוזים מהמתרפאים.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי נצפתה אִינפרָפּוזִציָה נרחבת יותר באופן משמעותי במתרפאים עם כתר על שתל יחיד ללא אוקלוזיה, באובדן שיניים מסיבות אחרות מאשר טראומה, קיום של שתל בחותכת צדדית ומיקום הניב, וכן גובה פנים קדמי תחתון של ≥70 מ"מ. לדבריהם, למרות שמתרחשת אִינפרָפּוזִציָה ,המתרפאים מרוצים מאוד מהאסתטיקה של השתלים שלהם והתוצאות האסתטיות מוערכות כגבוהות יותר על ידי המתרפאים מאשר על ידי רופאי השיניים.

Winitsky N, Naimi-Akbar A, Nedelcu R, et al. 3-D tooth movement adjacent to single anterior implants and esthetic outcome. A 14-to 20-year follow-up study. Clin Oral Impl Res 2021; 32: 1328-1340