זיהוי גורמי הסיכון לתחלואה קשה או מוות כתוצאה מ-SARS-CoV-2 (COVID-19) הינו שלב קריטי בניהול המגיפה, כך שבני אדם בסיכון הגבוה ביותר לתוצאות ירודות

יוכלו לקבל טיפולי מניעה ממוקדים. מחקרים הראו שגיל מבוגר יותר, מין זכר, מצב ירוד ותחלואה נלווית כולל השמנת יתר וסוכרת מהווים כולם גורמי סיכון לתוצאות גרועות יותר של מחלת COVID-19. מחברי המאמר מציינים כי השכיחות העולמית של השמנת יתר גדלה, ויותר מאחד מכל ארבעה מבוגרים בבריטניה חיים עם המצב. דו"ח בריאות הציבור באנגליה הראה כי לבני אדם הסובלים מהשמנת יתר קיים סיכון גבוה יותר לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ ותמותה אם הם נגועים ב-.COVID-19 החוקרים מדגישים כי בעוד שהקשר בין תוצאות מחלת COVID-19 לבין השמנה הינו ברור, הרי שבריאות הפה לא נחשבת לגורם מאפיין בהקשר זה. יתר על כן, הממצאים מצביעים על כך שהקשר בין BMI לבין הסיכון לאשפוז ותמותה בעקבות COVID-19 הוא ליניארי, ללא תלות במחלות נלוות כגון סוכרת. הם מציניים כי אמנם ישנן עדויות לקיום קשר בין השמנת יתר לבין מחלות החניכיים, אך הבסיס הביולוגי להקשר זה עדיין לא ידוע. עדויות בנוגע לקשר בין בריאות הפה לבין זיהום של COVID-19 הן מינימליות, אם כי מחלת החניכיים חולקת גורמי סיכון עם תוצאות שליליות של COVID-19 כולל סוכרת, גיל מבוגר והשמנת יתר. לדבריהם עד כה, לא נמצא מחקר שחקר את הקשר בין מחלות החניכיים בהשמנת יתר ביחס לזיהום ב-COVID-19 ולתוצאות הנלוות.

מאז מרץ 2020, סיפק הביובנק הבריטי דיווח קבוע של תוצאות בדיקות COVID-19 וקישר את נתוני הקבלה והתמותה באשפוז, מידע המאפשר מחקר מקיף על גורמי הסיכון הפוטנציאליים והתוצאות הנלוות לזיהום COVID-19 ותוצאותיו השליליות. לדעתם בהתחשב בזמינות המעודכנת של תוצאות בדיקת COVID-19 מקבוצת הביובנק בבריטניה, חקר ההשפעה האדיטיבית של מחלות החניכיים והשמנת יתר הינו חשוב להבנת גורמי הסיכון לזיהום COVID-19 ותוצאותיו ולחשיפת מידע רב יותר אודות האוכלוסיות הנמצאות בסיכון גבוה.

מטרה

המחקר הנוכחי נועד לבחון את השפעת מחלות החניכיים במצבי השמנת יתר על זיהום COVID-19 ועל התוצאות הנלוות.

מחקר האורך הרטרוספקטיבי כלל 58,897 משתתפים מהביובנק בבריטניה שנבדקו לנגיף הקורונה בין מרץ 2020 לבין פברואר2021. אינדיקטורים לבריאות הפה (דימום חניכיים, חניכיים כואבות ושיניים רופפות) שימשו כמדדים לקיום מחלות החניכיים. רמות השומן של הגוף נמדדו לפי מדד מסת הגוף (BMI) וסווגו כמשקל תקין (24.9-18.5 ק"ג/מ"ר), עודף משקל (29.9-25 ק"ג/מ"ר), והשמנת יתר (≤ 30 ק"ג/מ"ר). נעשה שימוש ברגרסיה לוגיסטית רבת משתנים ובמודלים של סיכון יחסי של קוקס לכימות הסיכון לזיהום ב-COVID-19, אשפוז ותמותה, בהתאמה לדמוגרפיה ומשתנים נוספים של המשתתפים. מתוך 58,897 משתתפים, 14,466 (24.6 אחוזים) נמצאו חיוביים לזיהום של COVID-19. הזיהום בנגיף היה גבוה יותר בקרב משתתפים הסובלים מעודף משקל והשמנת יתר בהשוואה לאלה בעלי משקל תקין, אך הזיהום לא הושפע מהימצאותה של מחלת החניכיים. שיעור האשפוז בבתי חולים היה גבוה ב-57 אחוזים בקבוצת ההשמנה עם מחלת החניכיים מאשר ללא מחלות החניכיים, והשיעור עלה בהתאם לקטגוריית ה-BMI (משקל תקין, 4.4 אחוז, עודף משקל,6.8 אחוז; השמנת יתר, 10.1 אחוזים). שיעורי התמותה עלו גם כן בהתאם לקטגוריית ה-BMI (משקל תקין, 1.9 אחוזים, עודף משקל, 3.17 אחוז, השמנת יתר, 4.5 אחוז). בנוסף, בקרב משתתפים הסובלים מהשמנת יתר, שיעור התמותה היה גבוה בהרבה בין משתתפים הסובלים ממחלות החניכיים מאשר אלו עם חניכיים בריאות.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי השמנה קשורה לאשפוז ותמותה גבוהים יותר מקורונה, ומחלות החניכיים עלולות להחריף השפעה זו. התוצאות עשויות ליידע את ספקי שרותי הבריאות, קובעי המדיניות והציבור הרחב על החשיבות לשמירה על בריאות פה טובה באמצעות מתן שירותי רפואת שיניים ויוזמות ציבוריות למניעה בבריאות הפה.

Larvin H, Wilmott S, Kang J, et al. Additive effect of periodontal disease and obesity on Covid-19 outcomes. J Dent Res 2021; 100(11): 1228-1235