בריאות הפה היא חלק בלתי נפרד מהבריאות הכללית. עם זאת, מציינים מחברי המאמר, כי לחלקים באוכלוסיית ארצות הברית, לרבות מבוגרים רבים עם מצבים כרוניים, אין גישה לטיפולי בריאות הפה. חוקרים מצאו כי מצבים כרוניים קשורים לרמות גבוהות יותר של צורכי טיפולי שיניים שלא נענו ואובדן שיניים חמור. הדבר יכול לנבוע מכך, שמבוגרים עם מצבים כרוניים משתמשים פחות בטיפולי שיניים ויש להם ידע מופחת על היתרונות של טיפולי שיניים מונעים יעילים, לרבות צחצוח שיניים עם משחת שיניים המכילה פלואוריד וקבלה שגרתית של שירותים קליניים של בריאות הפה. בריאות פה ירודה עלולה להפחית את איכות החיים באמצעות הגבלת היכולת לאכול מזונות בריאים ומניעת אינטראקציה חברתית. מניעת מחלות שיניים בקרב אנשים עם מצבים כרוניים עשויה גם לשפר את התוצאות הבריאותיות ולחסוך כסף. חלק מחברות הביטוח בארצות הברית מכסות כיום טיפולי חניכיים ללא תשלום עבור בני אדם עם מצבים כרוניים. לדברי המחברים, למרות שהאקדמיה הלאומית לרפואה הציעה שילוב טוב יותר של טיפולי בריאות הפה וטיפול רפואי על מנת להרחיב את הגישה לטיפולי בריאות הפה, שתי המערכות נותרות מופרדות במידה רבה.

 

מטרה

מחקר זה בדק את היתרונות והקשיים הפוטנציאליים בשילוב שירותי בריאות הפה בביקורי טיפול ראשוני למבוגרים מעל גיל 20 עם מצבים כרוניים. למחברים היו שלוש מטרות במחקר: (1) לבחון האם למבוגרים עם מצבים כרוניים עדיין ישנה שכיחות גבוהה יותר של מחלות דנטליות; (2) להעריך את אחוז המבוגרים שעשויים להפיק תועלת מאינטגרציה בין הגורמים הרפואיים (האחוז שעבר ביקור רפואי בשנה האחרונה אך לא ביקור במרפאת שיניים), ו-(3) להעריך גישה פיננסית לטיפולי בריאות הפה בקרב אנשים עם מצבים כרוניים כמדד ליכולת הפוטנציאלית לשימוש משופר בטיפול קליני בבריאות הפה.

מחברי המאמר השתמשו בסקר ארצי לבדיקת בריאות ותזונה 12009-2016 כדי להעריך אומדנים גולמיים (מתוקננים לפי גיל ומין) והערכות מותאמות למודל על מנת לבחון את הקשר בין מחלות דנטליות (אובדן שיניים חמור, עששת לא מטופלת) לבין מחלות כרוניות (≥3 מצבים כרוניים, בריאות תקינה או לקויה) ונתוני סקר פאנל הוצאות רפואיות 2014-2016 להערכת אומדנים גולמיים של שימוש רפואי ורפואת השיניים בשנה החולפת וגישה פיננסית בהתאם לסטטוס המצב הכרוני. השכיחות הארצית של דיווח על בריאות תקינה או לקויה ושל שלושה או יותר מצבים כרוניים הייתה בערך 15 אחוזים. שכיחות סטנדרטית של מחלות דנטליות הייתה גבוהה במיוחד בקרב מבוגרים שדיווחו על מצב כרוני, מאשר אלו שלא דיווחו. לאחר בקרה על המשתנים השונים, נמצא כי גודל הקשר היה נמוך משמעותית, אם כי מבחינה סטטיסטית הקשר נשאר משמעותי. מבוגרים עם מצב כרוני היו בסבירות גבוהה יותר ב-50 אחוזים לדווח על ביקור רפואי בשנה החולפת ולהיעדר מביקור אצל רופא השיניים מאשר אלה שלא דיווחו על מצבים כרוניים. בקרב מבוגרים שדיווחו על מצב כרוני, שכיחות של היעדר ביטוח דנטלי פרטי והכנסה נמוכה הייתה גבוהה בכ-20 אחוזים ו-60 אחוזים, בהתאמה, מאשר בקרב מבוגרים שלא דיווחו על מצב כרוני.

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר הינה כי למבוגרים עם מצבים כרוניים הייתה שכיחות גבוהה יותר של מחלות דנטליות, ביקור רפואי בשנה החולפת והיעדר ביקור אצל רופא השיניים, וגישה פיננסית מוגבלת.

  1. National Health and Nutrition Examination Survey – סקר ארצי לבדיקת בריאות ותזונה הינה תוכנית מחקר שנערך על ידי המרכז הלאומי לסטטיסטיקה של בריאות כדי להעריך את המצב הבריאותי והתזונתי של מבוגרים וילדים בארצות הברית, ולעקוב אחר שינויים לאורך זמן. הסקר משלב ראיונות, בדיקות גופניות ובדיקות מעבדה.

Wei L, Griffin SO, Parker M, et al. Dental health status, use, and insurance coverage among adults with chronic conditions Implications for medical-dental integration in the United States. J Am Dent Assoc 2022. doi.org/10.1016/j.adaj.2021.12.012