לדברי מחברי המאמר, המבנה הכימי קנאביס הינו מורכב, ובנוי ממאות תרכובות ומעל שישים קנבינואידים, שהידוע שבהם Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), הינו המרכיב הפסיכואקטיבי העיקרי בצמח הקנאביס. הקנאביס הינו גורם מסובך מבחינה חברתית-פוליטית, משום שלמרות היותו מסווג על ידי הממשל הפדרלי של ארצות הברית כסם מסוג I ללא שימוש רפואי מקובל, מוסדר הקנאביס ביותר מ-30 מדינות כמוצר רפואי ו/או מוצר בילוי חוקי למבוגרים. במאמר הנוכחי, המונח "קנאביס" משמש בדרך כלל כדי להתייחס לקנאביס צמחי, מריחואנה, קנבוס, מוצרים מבוססי קנבינואידים וחומרים קשורים אחרים, בין אם נעשה בהם שימוש עם כוונות רפואיות או לפנאי; עם זאת, הבחנות אלו ראויות לתשומת לב בבחינת ההשלכות הבריאותיות והחברתיות הכוללות של שימוש ורגולציה בקנאביס. לשימוש בקנאביס ישנן מספר השפעות בריאותיות ידועות, והראיות הן משמעותיות לכך שקנאביס וקנבינואידים יעילים בניהול כאב כרוני, בחילות והקאות הקשורים לכימותרפיה וכיווצי שרירים הקשורים לטרשת נפוצה. עם זאת, עשן הקנאביס חולק מרכיבים כימיים רבים עם עשן טבק ונקשר לתוצאות שליליות על הלב, כלי הדם והנשימה. מספר מחקרים הראו קשר בין שימוש בקנאביס לבין מדדים קליניים של מחלות חניכיים. רבים מהמחקרים הקיימים היו בתכנון חתך ו/או התמקדו בגיל ההתבגרות ובבגרות מוקדמת יותר, מה שמגביל את בסיס הראיות. המחקר הנוכחי מציג נתונים פרוספקטיביים על התנהגויות שימוש בקנאביס ודיווח עצמי על מצבי הפה מקבוצה מייצגת ארצית גדולה של מבוגרים בארצות הברית.

 

מטרה

לדברי החוקרים למחקר זה שתי מטרות: (1) להעריך את הקשר בין שימוש בקנאביס ודיווח עצמי על מצבי בריאות הפה בקבוצה ארצית; (2) תיאור מספר השלכות מרכזיות של שימוש בקנאביס על מתרפאים בפרקטיקה הדנטלית.

במסגרת המחקר נבחנו הקשרים בין שימוש בקנאביס לבין דיווח עצמי על מצבים שליליים בבריאות הפה, בקרב המשתתפים (n=18,872) במחקר האוכלוסייה להערכת הקשר של טבק ובריאות (PATH), שהינה קבוצה מייצגת ארצית. מודל רגרסיה משוקלל העריך את הקשר בין שימוש בקנאביס לבין שבעה מדדים של מצב בריאות הפה, מדווחים באופן עצמי, מותאם לשימוש בטבק וגורמי סיכון אחרים למחלות. דיווח על שימוש בקנאביס ב-30 הימים האחרונים בכל אחד מגלי המחקר היה קשור בצורה חיובית ובאופן מובהק סטטיסטית עם סמנים מרובים של מחלות חניכיים ועם דירוג עצמי של הבריאות הכללית של הפה מספקת או ירודה בגל 4.

מסקנות

לדעת המחברים, ממצאים אלו מספקים הוכחה נוספת לכך ששימוש בקנאביס הינו גורם סיכון עצמאי לבריאות פה לקויה, אם כי יש לקחת בחשבון מגבלות מחקר (תוצאות דיווח עצמי, מידע מוגבל על התדירות ואופן השימוש בקנאביס). ההשלכות המעשיות הן כי אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים צריכים לערב את המתרפאים בדיאלוג ברור ולא שיפוטי לגבי שימוש בקנאביס על מנת להתמודד עם סיכונים בריאותיים של הפה ולהימנע מבעיות פוטנציאליות של בטיחות המתרפא בעת מתן הטיפול. במאמר מוצגות המלצות כלליות לטיפול בשימוש בקנאביס ברפואת שיניים.

Chaffee BW. Cannabis use and oral health in a national cohort of adults. J Calif Dent Assoc 2021; 49(8): 493–501