מחברי המאמר מציינים, כי השמנת יתר הינה בעיה עולמית מרכזית בבריאות הציבור עם השלכות הן על הפרט והן על החברה (WHO, 2021). מצב זה הינו גורם סיכון רפואי למספר מחלות כרוניות כגון מחלות לב וכלי דם וסוכרת מסוג 2, כמו גם לתמותה מוגברת. יש גם השפעה על בריאות הפה עם קשרים למחלות החניכיים ואובדן שיניים, אך תוצאות שונות מוצגות עבור מחלת העששת. שיטות הטיפול בהשמנה כוללות שיטות המכוונות לשינויים באורח החיים, כגון טיפול התנהגותי, טיפול דיאטטי והגברת הפעילות הגופנית, כמו גם טיפול תרופתי וכירורגי הכולל ניתוח בריאטרי (הליכים כירורגיים המשמשים לניהול השמנת יתר ומצבים הקשורים להשמנה). השפעת הניתוחים מסוג זה על בריאות הפה נחקרו באופן דליל, כאשר חלק מהדיווחים הראו קשרים למחלות החניכיים ורגישות יתר בעוד שאחרים לא גילו קשר בין המצבים. בסקירה שיטתית אחת נמצאו אינדיקציות לסיכון גבוה יותר למחלת העששת בחולים בריאטריים ותצפיות קליניות של הצוות הרפואי ורפואת השיניים מעוררות דאגה. החוקרים מציינים, כי המחקרים שנערכו בעבר עקבו אחר בריאות הפה של חולים בריאטריים לאורך זמני מעקב קצרים, בדרך כלל לא יותר מ-6 חודשים, ולמיטב ידיעתם לא קיימים מחקרים שפורסמו שעקבו אחר בריאות הפה של קבוצת חולים זו על פני תקופה ארוכה יותר. ההשפעות האפשריות של טיפול בהשמנת יתר רפואית על בריאות הפה גם אינן ידועות. על רקע זה השערתם הייתה כי קיים הבדל בתוצאה של עששת השיניים בין חולים שמנים אשר טופלו באופן כירורגי לבין טיפול רפואי MT)).

 

מטרה

 

מחקר זה בא להשוות את ההשפעות של ניתוח בריאטרי עם טיפול רפואי בהשמנת יתר על הערכות של עששת השיניים מלפני הטיפול ועד שנתיים לאחריו. נשים שוודיות הסובלות מהשמנת יתר מורבידית (n=66 בגיל של 35-18 שנים בתחילת המחקר) היו במעקב פרוספקטיבי לפני טיפול בהשמנת יתר עד שנתיים לאחר הטיפול. משתנה התגובה העיקרי היה קיום של עששת שתועדה בהתאם למערכת ICDAS-II (מערכת בינלאומית לאיתור והערכה של מחלת העששת). הובאו בחשבון גם גורמים מערפלים אפשריים, כגון מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, הבריאות הכללית, הרגלי בריאות הפה והיגיינת הפה. בחולים המטופלים בניתוחn=40) ) נמצאה עלייה משמעותית לאורך זמן בעששת הזגוגית, עששת הדנטין ועששת כללית, אשר לא נתגלתה בחולים אשר טופל באופן רפואי n=26)). עם זאת, ההבדל בין קבוצות הטיפול (כירורגית או רפואית) היה מובהק מבחינה סטטיסטית רק לגבי עששת הזגוגית ועששת כללית. יחסים אלו היו יציבים ובלתי תלויים בהבדלים מערפלים כגון מצב סוציו אקונומי, הבריאות הכללית והתנהגויות בריאות הפה.

 

מסקנות

 

לדברי החוקרים, שנתיים לאחר הטיפול בהשמנה נרשמה עלייה משמעותית בעששת בנשים מטופלות באופן כירורגי אך לא בטיפול רפואי. לדבריהם, על רופאי השיניים להגביר את מאמצי המניעה בבני אדם העוברים טיפול בהשמנה.

 

Taghat N, Mossberg K, Lingström P. Impact of medical and surgical obesity treatment on dental caries: A 2-year prospective cohort study. Caries Res 2023; 57: 231-242