לדברי מחברי המאמר בהתבסס על סקירות שיטתיות, השימוש בזירקוניה מציג תאימות ביולוגית גבוהה ומדווח כי היא מובילה להצטברות מופחתת של רובד. כן נמצא כי שתלי זירקוניה מצביעים על פרמטרים קליניים מעולים (למשל, דימום בזמן בדיקה) בהשוואה לשתלי טיטניום. לעומת זאת, שיעור השברים הקליניים דווח כגבוה יותר בהשוואה לשתלי מתכת. מלבד בחירת החומר המשמש לשתל, הרופא צריך להחליט על סוג החיבור לשיקום (חיבור בורג או צמנט). שני סוגי השחזורים הביאו לתוצאות קליניות חיוביות, אך הינם נבדלים בהיקף ובסוג הסיבוך שנצפה. בנוסף לכך, ההסתברות לקיום עודף צמנט סביב שחזורים יצוקים עלולה להוביל לדלקת ברירית סביב השתל ובהמשך לאובדן העצם השולית.

שחזורים קרמיים מלאים יצוקים על שתלי זירקוניה מותאמים אישית מתועדים עד למשך של 11 שנים והדגימו במחקרים קליניים רמות עצם שוליות יציבות, אך שיעור גבוה של סיבוכים טכניים. הדבר כלל סיבוכים כגון שבבים קלים, שחיקת הסגר ואובדן הרטנציה עקב שבר במסגרת. שחזורים עם בורג מפגינים יותר סיבוכים טכניים, אך פחות סיבוכים ביולוגיים חמורים. יתרה מכך, הם מאפשרים הליך קליני פשוט יותר ותחזוקה קלה יותר במהלך המעקב, שכן השחזורים ניתנים לשליפה.

מטרה

המחקר בוצע על מנת להשוות שחזורים על בסיס שתל זירקוניה בודד מחוברים עם צמנט לעומת בורג, במונחים של תוצאות קליניות, רדיוגרפיות וטכניות חמש שנים לאחר ההחדרה. 34 מתרפאים עם שתלים בודדים עברו שחזור באופן אקראי עם כתר ליתיום דיסיליקט מחובר עם צמנט על בסיס שתל זירקוניה מותאם אישית (17 מתרפאים) או כתר וויניר המבוסס על שתל זירקוניה מותאם אישית, באמצעות חיבור בורג (16 מתרפאים). כל המתרפאים הוזמנו לבדיקה בסיסית (10-7 ימים לאחר הצבת הכתר) ולאחר מכן מדי שנה עד חמש שנים. התוצאות הבאות הוערכו: רמת עצם שולית (שינויים), פרמטרים טכניים וקליניים (דימום בבדיקה, תיעוד בקרת רובד, עומק כיסים ורקמות קרטיניות). מבחן מאן ויטני שימש להערכת ההבדלים בין שתי הקבוצות. לאחר חמש שנים, 26 מתרפאים (13 בכל קבוצה) נבדקו מחדש. שיעורי ההישרדות ברמות השתל והשיקום היו 100 אחוזים ו-82.4 אחוזים (שווה עבור שתי הקבוצות), בהתאמה. לאחר חמש שנים, רמת העצם השולית החציונית מתחת לכתף השתל הייתה ממוקמת ב-0.15 מ"מ (כתר ליתיום דיסיליקט מחובר עם צמנט) ו-0.26 מ"מ (כתר וויניר המבוסס על שתל זירקוניה באמצעות חיבור בורג). השינויים החציוניים בין קו ההתחלה לבין מעקב של חמש שנים הסתכמו ב-0.23 מ"מ (כתר ליתיום דיסיליקט מחובר עם צמנט) ו-0.15 מ"מ (כתר וויניר המבוסס על שתל זירקוניה באמצעות חיבור בורג). שיעור הסיבוכים הטכניים הכולל לאחר חמש שנים היה 15.4 אחוזים (כתר ליתיום דיסיליקט מחובר עם צמנט) ו-15.4 אחוזים (כתר וויניר המבוסס על שתל זירקוניה באמצעות חיבור בורג). הפרמטרים הקליניים נשארו יציבים לאורך זמן (קו התחלה עד חמש שנים).

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר הינה כי לאחר חמש שנים, שחזורים על בסיס שתל זירקוניה בודד מחוברים עם צמנט לעומת בורג, הניבו במידה רבה את אותן תוצאות מבחינות קליניות, טכניות ורדיוגרפיות. סיבוכים טכניים היו תכופים בשתי הקבוצות.

 

 

 

Lamperti ST, Wolleb K, Hämmerle CHF, et al. Cemented versus screw-retained zirconia-based single-implant restorations: 5-year results of a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Impl Res 2022; 33:353–361