לדברי מחברי המאמר, עם תוחלת החיים הגדלה של האוכלוסייה, המטרה המרכזית של טיפולי השיניים הינה שימור השיניים הטבעיות ותמיכה בתפקודים חיוניים של הפה לאורך הזיקנה. לכן, ישנו צורך חיוני במחקרים ארוכי טווח אודות שיניים העוברות טיפול שורש, במיוחד במסגרות הקליניות הלא-אקדמיות הנפוצות, בהן רוב האוכלוסייה מקבלת טיפול. הקמת רשתות מחקר מבוססות מרפאה אפשרה את חקר תוצאות הטיפול על ידי גישה לתיעוד הטיפול הדנטלי האלקטרוני של המרפאות. רשת המרפאות הדנטליות הלאומית1 מציעה הזדמנות ייחודית להשתמש בנתוני EDR2 כדי להשיג היקף לאומי של תוצאות טיפול ארוכות טווח. הערכה של נתוני מרפאות הרשת הוכיחה את היתכנותם לחקור את אורך החיים של שיניים קבועות שעברו טיפולי שורש שבוצעו במסגרות אלו.

מטרה

מחקר זה נועד לכמת את אורך החיים של שיניים שעברו טיפול שורש במרפאות כלליות של רפואת שיניים ולבחון את ההשערה שאורך החיים שונה באופן משמעותי לפי גיל המתרפא, מגדר, ביטוח שיניים, אזור גיאוגרפי והנחת כתר ו/או שיקום אחר זמן קצר לאחר טיפול שורש.

במחקר רטרוספקטיבי זה נעשה שימוש בנתונים מזוהים של מתרפאים שעברו טיפול שורש בשיניים קבועות עד אוקטובר 2015 ב-99 מרפאות דנטליות כלליות ברשת המרפאות הדנטליות הלאומית. מערך הנתונים כלל 46,702 מתרפאים ו-71,283 שיניים קבועות שעברו טיפול שורש. אומדן קפלן-מאייר בוצע על מנת להעריך את שיעור ההישרדות לאחר טיפול השורש הראשון שבוצע על שן ספציפית. מודל הסיכונים הפרופורציונליים (מודל קוקס) שימש על מנת לקחת בחשבון משתנים ספציפיים למתרפא ולשיניים. זמן ההישרדות החציוני הכולל היה 11.1 שנים; 26 אחוזים מהשיניים שעברו טיפול שורש שרדו מעבר ל-20 שנה. סוג השן, קיום של ביטוח שיניים בכל עת במהלך טיפול השיניים, הנחת כתר ו/או ביצוע של סתימה זמן קצר לאחר טיפול השורש ומיקום המרפאה היו מנבאים משמעותיים של זמן ההישרדות. המגדר והגיל לא היו מנבאים משמעותיים מבחינה סטטיסטית בניתוח חד-משתני, אך בניתוחים מרובי-משתנים, המגדר היה משמעותי לאחר התחשבות במשתנים אחרים.

מסקנות

מסקנות מחברי המאמר הינן, כי מחקר זה של טיפולים שנערכו בתפוצה גיאוגרפית ברחבי ארצות הברית, מצביע על אורך חיים קצר יותר של שיניים קבועות שעברו טיפול שורש מאשר במחקרים קודמים מבוססי קהילה. כמו כן, הנחת כתר לאחר טיפול שורש הייתה קשורה לזמן הישרדות חציוני ארוך יותר ב-5.3 שנים. לשיניים שקיבלו סתימה זמן קצר לאחר טיפול השורש לפני הנחת הכתר היה זמן הישרדות חציוני של 20.1 שנים, לעומת שיניים שעברו טיפול שורש עם כתר בלבד (11.4 שנים), רק סתימה (11.2 שנים), או ללא סתימה וללא כתר (6.5 שנים).

  1. The National Dental Practice-Based Network – רשת המחקר הלאומית מבוססת פרקטיקות דנטליות הינה קונסורציום של פרקטיקות משתתפות וארגוני רפואת שיניים המחויבים לקידום הידע אודות רפואת השיניים והדרכים לשיפורו (https://www.nationaldentalpbrn.org/)
  2. EDR – Endpoint Detection and Response – זיהוי ותגובה של נקודות קצה (EDR) הינה מערכת לאיסוף וניתוח מידע הקשור לאיומי אבטחה מתחנות עבודה ממוחשבות במטרה למצוא פרצות אבטחה בזמן התרחשותן ולאפשר תגובה מהירה.

Thyvalikakath T, LaPradd M, Siddiqui Z. Root canal treatment survival analysis in national dental PBRN practices. J Dent Res 2022. doi: 10.1177/00220345221093936