מחברי המאמר מציינים, כי עששת נחשבת זמן רב למחלה רב-סיבתית הנובעת בעיקר מאינטראקציות בין מיקרוביוטה קריוגנית של הפה לבין פחמימות תזונתיות מתסיסות לאורך זמן במאכסן רגיש. יחד עם זאת, תפיסה זו של סיבת העששת מונעת התחשבות בגורמים חשובים שונים אחרים הקשורים להתפתחותה; לדוגמה, מודלים סטטיסטיים מסבירים חשפו קשרים בין עששת לבין מצב סוציו-אקונומי וגורמים אחרים ברמת החברה והמשפחה. תצפית על אסוציאציות כאלה באחים של הנבדקים תצביע לדעתם על חוסנם של ההקשרים האלו. בהקשר זה, מחקר על אחים עשוי לסייע בקביעת חשיבותם של גורמים חברתיים ומשפחתיים בניבוי הסיכון לעששת, דבר שעשוי לסייע בקבלת החלטות קלינית עבור מתרפאים בודדים. עד כה, מודל חיזוי הצביע על מדדים של חווית עששת בעבר כמנבאים המהימנים היחידים של עששת עתידית. בכדי להתמודד עם החששות הללו, ערכו כותבי המאמר מחקר ארצי רחב היקף על אחים מתבגרים בדנמרק.

מטרה

בפני החוקרים עמדו שלוש מטרות במחקר הנוכחי:

ראשית, לברר האם הדפוס החברתי-כלכלי של עששת דומה בקרב אחים; שנית, להעריך צבירת עששת משפחתית ספציפית לאחים ולקבוע האם צבירה כזו מושפעת ממצב סוציו-אקונומי של ההורים; ושלישית, להשתמש במודל חיזוי לצורך הערכת יכולת ההבחנה של עששת בקרב אחים וגורמים שונים אחרים ברמה חברתית ומשפחתית בחיזוי עששת אצל אחים אחרים.

השערת המחקר הייתה כי הדפוס החברתי-כלכלי של עששת יהיה דומה בקרב אחים; יתרה מכך, תהיה הצטברות ניכרת של עששת ספציפית לאחים בתוך משפחות ולמצב סוציו-אקונומי של ההורים תהיה השפעה מהותית על צבירה כזו. יתר על כן, גורמים חברתיים ומשפחתיים, כולל מצב העששת של האחים, עשויים לחזות עששת אצל אחים משותפים. מחקר מבוסס רישום ארצי זה כלל את כל בני ה-15 בדנמרק בשנת 2003 (אינדקס אחים) ואת אחיהם הביולוגיים שנולדו בתוך 3± שנים (אחים משותפים). נתונים קליניים וסוציו-דמוגרפיים עבור כל נבדק נאספו מתוך פנקסי רפואת השיניים הלאומיים של דנמרק ומרשם אוכלוסייה. עששת נמדדה לפי מדד קיום נגעים, חסר שיניים ומשטחי שיניים עם סתימות (DMF).

המנבאים כללו מצב סוציו-אקונומי של ההורים (השכלה הורית, הכנסה ומעמד חברתי תעסוקתי), מין, סדר הלידה במשפחה, מצב הגירה וסוג משק הבית. אסוציאציות מותאמות של מצב סוציו-אקונומי-עששת הוערכו באמצעות רגרסיה בינומית שלילית. צבירה משפחתית הוערכה באמצעות שימוש ברגרסיות לוגיסטיות מתחלפות. חיזוי מצב העששת התבסס על ניתוח עץ רגרסיה ועץ סיווג (CART – Classification and Regression Tree).

המחקר כלל 23,847 זוגות אחים (n=47,694). הדפוס הסוציו-אקונומי של העששת היה דומה בקרב המדד והאחים המשותפים, עם קשרים משמעותיים למצב הסוציו-אקונומי והעששת. נצפתה צבירה משמעותית של עששת ספציפית לאחים; כלומר לאחים משותפים לאחים הסובלים מעששת היו סיכויים ללקות בעששת פי 3.9 מאשר לאחים משותפים לאחים ללא עששת. דמיון זה בין אחים היה חזק יותר במשפחות מוחלשות מבחינה סוציו-אקונומית. הסיווג באמצעות CART חשף שעששת של אחים מהווה מנבא העששת החשוב ביותר.

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר היא, כי הופעת עששת אצל אחים צריכה לעורר גישות מניעתיות מבוססות-משפחה, המיועדות לאחים משותפים.

Sengupta K, Ersbøll AK, Christensen LB, et al. Familial aggregation, and risk prediction of caries in siblings. JDR Clin Trans Res 2021 Oct; 6(4):448-457