לדברי מחברי המאמר, הקשר בין מחלות כרוניות לבין בריאות הפה זכה לתשומת לב רבה. קשרים אלה תוארו בעיקר באמצעות המודל הביו-רפואי, המציג את התהליכים הביולוגיים הקשורים למחלות הפה ולמחלות מערכתיות. עם זאת, גישה זו אינה מביאה בחשבון את הגורמים בהופעת המחלה והתקדמותה. לדוגמה, עדויות על הקשר בין בריאות הפה לבין בריאות המערכתית מצביעות על כך שניהול טוב יותר של בריאות הפה באמצעות שינוי התנהגויות אינדיבידואליות, כולל שיטות היגיינת הפה, ביקורים במרפאת השיניים, והפחתת גורמי סיכון נפוצים כגון עישון וצריכת אלכוהול, עשויים למנוע ו/או לשפר את התוצאות הבריאותיות המערכתיות (למשל, סוכרת ודלקת ריאות).

מטרה

מטרת המחקר הינה לקבוע את המידה בה תנאי המחיה והתנהגויות אינדיבידואליות משפיעים על הקשר בין מצב בריאות הפה לבין תוצאות של מחלות מערכתיות באזור אונטריו, שהינו המחוז המאוכלס ביותר בקנדה. נתוני המחקר ששימשו את החוקרים היו ניתוח נתונים משני של נתוני אונטריו על פי סקר בריאות שנערך בשנים 2013/14. ניתוחים נפרדים נערכו עבור משתתפים בגילאי 59-35 שנים (n=11,858) ו-60+ שנים n=11,273)). נבנתה סדרת מודלים של רגרסיה על מנת לבחון את הקשר בין דיווח עצמי אודות מצב בריאות הפה לבין תוצאות מחלות מערכתיות (דלקת פרקים, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב, מחלת ריאות חסימתית כרונית ושבץ). המודלים הותאמו לפי סממנים של תנאי חיים (הכנסה, השכלה, מוצא אתני, ארץ לידה, תעסוקה וביטחון תזונתי) והתנהגויות אישיות (סטטוס עישון, שימוש באלכוהול, צחצוח שיניים, מתח חיים, פעילות גופנית, תחושת שייכות). אחוז ההפחתה בין מודלים חושב כדי לקבוע את היקף ההשפעה של התנהגות מצב החיים. בשתי קבוצות הגיל, שכיחות של דלקות פרקים ולחץ דם גבוה הייתה הגבוהה ביותר, ולאחריה מחלות לב. הייתה שונות באחוזי ההפחתה לפי קבוצת גיל ותוצאה. בקרב משתתפים בגילאי 59-35 שנים, לתנאי החיים הייתה השפעה רבה יותר על הקשר מחלות הפה – מחלות מערכתיות, בעוד שהתנהגויות אינדיבידואליות מילאו תפקיד גדול יותר בקשר זה בקרב מבוגרים בני 60 ומעלה.

מסקנות

לדברי המחברים, קיים קשר בין מחלות פה ומחלות מערכתיות. עם זאת, לאחר התחשבות בתנאי החיים והתנהגויות אינדיבידואליות, קשר זה נחלש. הדבר מדגיש את הצורך לטפל בגורמים במעלה הזרם ובאמצע הזרם המשותפים למצבי פה ולמחלות מערכתיות.

Parbhakar KK, Farmer JW, Quiñonez C. The influence of living conditions and individual behaviors on the oral-systemic disease connection: A cross-sectional analysis. J Pub Health Dent 2021: DOI: 10.1111/jphd.12455