מחברי המאמר מציינים כי עם העלייה בידע, באסתטיקה ובדרישות המתרפאים לחיוך מושלם, שחזורים קרמיים והלבנת שיניים הפכו לאפשרויות טיפול פופולריות ברפואת השיניים האסתטית. הלבנת שיניים, במיוחד, הפכה פופולרית עם מספר רב של מוצרי הלבנה בבית ובמרפאה הזמינים בשוק. הלבנה היא אפשרות טיפול קונבנציונלית, פשוטה וחסכונית, זמינה לשינוי צבע השיניים ולשיפור ההרמוניה של החיוך. לדברי המחברים, המאמר הראשון הקשור לטכניקות הלבנה ביתיות באמצעות קרבמיד פרוקסיד פורסם בשנת 1989. מאז, הוצגו בשוק מערכות חדשות רבות בריכוזים שונים של חומרי הלבנה, כולל קרבמיד פרוקסיד ומי חמצן. המכניקה של הלבנת שיניים היא שמולקולות של מי חמצן (שנוצרות כאשר קרבמיד פרוקסיד עובר ראקציה עם מים) חודרות דרך הזגוגית ומחמצנות את החומרים האורגניים, מפחיתות את הצבע ומלבינות את השן. למרות ההצלחה הקלינית והקבלה הגבוהה על ידי המתרפאים, הלבנת שיניים מעוררת דאגות בקרב רופאי השיניים שכן היא עלולה לא רק להחליש את הזגוגית והדנטין אלא גם לשנות את חוזק הקשר של שחזורים מרוכבים וקרמיים כאחד. מחקרים קודמים דיווחו כי הזגוגית המוחלשת כתוצאה מהלבנה מפחיתה את חוזק הקשר לחומרים משקמים ומשפיעה על חספוס פני השטח, המורפולוגיה והמיקרו קשיות של הזגוגית האנושית. מחקרים מצאו גם שינויים במבנה הזגוגית (עם עלייה בחספוס פני השטח) ובעומק החריצים לאחר הליכי הלבנה. השימוש המועדף בחומרים דנטליים אסתטיים לשחזורים עקב העלייה בדרישות האסתטיות של המתרפאים הוביל לעלייה בשימוש במערכות קרמיות, במיוחד כתרי חרסינה. חוזק ההדבקה של שרף לזגוגית תלוי בזמן ההדבקה לאחר ההלבנה. הפחתת ההתקשרות בין שחזור קרמי לבין הזגוגית לאחר הלבנה מהווה דאגה ברפואת השיניים האסתטית, שבה נדרשת הלבנה על מנת לשפר את מראה השיניים לפני השיקום. העלייה בדרישות האסתטיות הגבירה את השימוש בשחזורי שיניים קרמיים ברפואת שיניים. שחזורים קרמיים מודבקים למבנה השן באמצעות דבקים וקיים חוסר בהנחיות סטנדרטיות מבחינת מרווחי הזמן שלאחר ההלבנה וחוזק ההידבקות של שחזורים קרמיים.

מטרה

הסקירה השיטתית הנוכחית נערכה על מנת להעריך את חוזק ההדבקה בין חרסינה לזגוגית ואת השינויים בחספוס פני השטח של הזגוגית לאחר הלבנת שיניים.

המחברים ביצעו חיפוש אלקטרוני במאגרי המידע Scopus, OVID MEDLINE, PubMed ו-Web of Science למונחים "הדבקה או התקשרות", "קרמיקה או חרסינה דנטלית", "הלבנת שיניים או הבהרת שיניים" או הלבנת שיניים ו"זגוגית או זגוגית דנטלית". המאמרים עברו סקירה, והתקבלה הבחירה הסופית של מאמרים על ידי שימוש בקריטריונים של הכללה ואי הכללה. מתוך 170 המחקרים שזוהו מהחיפוש, 12 בלבד עמדו בקריטריונים של ההכללה ונבחרו לסקירת טקסט מלא. בוצע חיפוש ידני נוסף, ונבחרו 48 מחקרים נוספים. מתוך 60 מחקרים בטקסט מלא, נמצאו 18 מחקרים העונים על הקריטריונים להכללה ושימשו לצורך מיצוי הנתונים. התוצאות התבססו על תיאור ניתוח ההשפעה על חוזק הקשר של חרסינה לזגוגית לאחר פרוטוקול הלבנה והשינויים בחספוס פני השטח של פרוטוקול פוסט הלבנה של הזגוגית.

מסקנות

החוקרים קובעים כי הפרוטוקולים של ההלבנה משנים את חספוס פני השטח של הזגוגית, ובכך אף את חוזק קשר ההדבקה בין חרסינה לזגוגית. לדבריהם, טיפולי הלבנה עם ריכוז גבוה יותר של מי חמצן מפחיתים את חוזק הקשר בין החרסינה לזגוגית. דחיית ההדבקה עד שבעה ימים לאחר ההלבנה מגבירה את חוזק הקשר בין החרסינה לזגוגית.

Seto TH, Grymak A, Mudliar V, Eun Choi JJ. Effect of enamel Bleaching on the bond strength of ceramic—A systematic review. Oral 2022; 2(2): 182-197