עמידות בפני שחיקה היא תכונה פיזית חשובה של שיניים מלאכותיות המשמשות בתותבות נשלפות. זהו גם גורם מכריע חשוב לאריכות החיים של שיניים תותבות, מכיוון שהוא קובע את יכולת התותבת לשמור על מערכת היחסים הסגרית הקיימת. בנוסף לאסתטיקה ולדיבור, ציפיות המתרפאים מהשיניים התותבות החדשות גבוהות גם ביחס ליעילות הלעיסה, שעלולה להיפגע אם מתרחשת שחיקה של התותבות. שחיקות השיניים בתותבות לאורך זמן עקב כוחות הלעיסה במהלך תנועה פונקציונלית ופארא-פונקציונלית הינה בלתי נמנעת. ברוקסיזם והרגלי הידוק גורמים לבלאי של שחזורים מרוכבים באמצעות מה שמכונה בלאי דו-ממדי טריבוכימי/ביומכני, ומכונה מבחינה קלינית שחיקה אברזיבית. בלאי הוא פונקציה של מערכת טריבולוגית (אינטראקציה בין משטחים בתנועה יחסית). אינטראקציה זו והתנועות והעומסים המשתנים שיכולים להתרחש והרכיבים הכימיים, התרמיים והביולוגיים האגרסיביים המעורבים הופכים את הטריבולוגיה התוך-אורלית של חומרים מרוכבים דנטליים למסובכים ביותר. שחיקת השיניים מעוררת דאגה רבה הן בקרב המתרפאים והן הרופאים מכיוון שהמורפולוגיה המשתנה של השיניים עלולה לגרום לאובדן הממד האנכי של הסגר, פגיעה ביעילות הלעיסה, עייפות של שרירי הלעיסה ואי נוחות למתרפא, כמו גם השפעה על האסתטיקה. שיניים תותבות נחשבות כלא מספקות כאשר השחיקה פוגעת ביציבותם וברטנציה שלהם, מכיוון שהן ממלאות תפקיד מכריע ביציבות הסגר בשימור הרכסים הקרסטליים. בלאי רב עלול להוביל לספיגות אִיָטרוגֵניות ולרקמות רופפות. שחיקה מוגזמת של שיניים תותבות אף דווחה כמשפיעה על

איכות החיים של בעליי שיניים תותבות. בעבר נערכו מספר מחקרים של עמידות בפני שחיקה של שרף אקרילי, תותבות מחומרים מרוכבים וחרסינה. עם זאת, לדברי המחברים לא קיימת הנחיה ברורה באשר לאיזה סוג של שן יש תכונות עמידות בפני שחיקה ואיזה שילוב של שיניים שומר טוב יותר על המורפולוגיה של השיניים לאורך זמן.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לסקור באופן שיטתי את השיטות השונות המשמשות למדידת שחיקה של שיניים מלאכותיות ולקבוע אילו שיטות הינן תקפות וכן כדי לקבוע אילו שיניים תותבות או שילוב של סוגים של שיניים מביאים תוצאה טובה יותר של עמידות בפני שחיקה.

מחברי המאמר ערכו חיפוש במאגרי המידע של PubMed, OVID Medline ו-SCOPUS באמצעות המונחים הבאים והמילים הנרדפות שלהם לשחיקה, כגון "שיניים תותבות", או "שן מלאכותית", "שחיקת שיניים", או שילוב של "שחיקת שיני תותבות".

החיפושים הוגבלו לשפה האנגלית ולמחקרים שפורסמו בין השנים 1997 ו-2021. החיפוש האלקטרוני בבסיס הנתונים זיהה 293 מאמרים מתוכם 213 נדחו לאחר הסרת כפילויות וסינון כותרות המאמרים. 31 מאמרים נוספים נדחו עם יישום קריטריון ההחרגה וקריאת הטקסט המלא, מכיוון שהם שהיו בשפה אחרת או שהיו מאמרי סקירה. רק 41 מאמרים עמדו בקריטריון ההכללה; יחד עם תוספת של מאמר אחד שהתגלה לאחר חיפוש ידני. המחקרים הראו כי קצב שחיקת השיניים התותבות מושפע מגורמים כגון החומר וההרכב של השיניים המלאכותיות, האנטגוניסט לשיניים התותבות, השן אשר הוחלפה, גיל המתרפא ומינו, סוג התותבת הנשלפת וכמות השכבה של פני השטח של התותבת אשר הוסרה במהלך התאמות הסגר.

מסקנות

החוקרים קובעים, כי במידת האפשר יש להשתמש בשיניים מלאכותיות מאותו חומר כמו האנטגוניסטים, ובמהלך התאמות הסגר חייבת השכבה החיצונית של פני השטח של השיניים להישמר ככל האפשר, על מנת לשפר את עמידות בפני בלאי. יש לבחור את השיניים בתותבות תוך התחשבות בשן המוחלפת, בגיל ובמין של המתרפא ובסוג השיקום. שילוב חומרי מילוי ננו בשיני שרף אקרילי אינו מגביר את עמידות הבלאי ולכן אין ראיות המעדיפות את השימוש בשיניים מחומר מרוכב במילוי ננו על שיני שרף אקרילי, במילוי מיקרו או שיניים קונבנציונליות.

Mudliar VL, Tieh MT, Aarts JM, et al. Wear of modern denture teeth—A systematic review. Oral 2022; 2:95-111