מחברי המאמר מציינים כי הכרזת ארגון הבריאות העולמי על COVID-19 כמגיפה הביאה להגבלות על השימוש במכשירים מסוימים ופרוצדורות מרכזיות ברפואת השיניים, אשר הביאו לדאגה בקרב ספקי השרות הרפואי והמתרפאים כאחד, והובילו לשינויים משמעותיים ארוכי טווח בדפוסי זרימת העבודה ולתצורה מחודשת של הפעילות. הרגולטורים ורשויות הבריאות ביססו את ההנחיות שיצאו בהקשר זה על מחקרים המצביעים על כך כי ארוסולים מהווים כלי פוטנציאלי להעברת פתוגנים נשימתיים ומכיוון שנגיף ה-SARS CoV-2 זוהה ברוק, האפשרות להעברת מחלות דרך הרוק הפך לדאגה. במשך שנים רבות משמשות שטיפות פה טרום פרוצדורליות ברפואת השיניים לשם הפחתת העומס המיקרוביאלי ברוק. ואכן, עדויות ממחקרי מעבדה מצביעות על כך ששטיפות פה המכילות מי חמצן או יוד פובידון עשויות לסייע בהקטנת ההעברה של COVID-19, אם כי הראיות מהמחקרים המוגבלים שנערכו בבני אדם אינן חד משמעיות.

מטרה

החוקרים ביקשו לבחון את הסיכון הנשקף לצוות רפואת השיניים מחולים פוטנציאליים שאינם מדווחים על תסמינים של COVID ולחקור את יעילותה של התערבות של שטיפת פה טרום פרוצדוראלית על הפחתת העומס הנגיפי ברוק. החוקרים ביצעו ניסוי מבוקר אקראי עם ארבע זרועות, על מנת לספק הערכה ראשונה של העומס הנגיפי ברוק בקרב מתרפאים ללא תסמינים וכן השוואה קלינית של שטיפות פה בחולי COVID-19. לצורך המחקר גויסו201 בני אדם ללא תסמינים, טרום תסמינים, פוסט תסמינים וסימפטומטיים ומספרי העותקים של SARS-CoV2 נמדדו ברוק ללא גירוי תוך שימוש ב-PCR כמותי בזמן אמת. לאחר מכן צורפו 41 בני אדם סימפטומטיים למחקר אקראי ומשולש סמיות והונחו לשטוף את הפה עם תמיסה פיסיולוגית, 1 אחוז מי חמצן, 0.12 אחוזים כלורהקסידין או 0.5 אחוזים פובידון יוד למשך 60 שניות. העומס הנגיפי נמדד לאחר השטיפה במשך 15 ו-45 דקות. SARS-CoV2 ברוק התגלה בקרב 23 אחוזים מהאנשים ללא תסמינים, 60 אחוזים מהפוסט-סימפטומטיים ו-28 אחוזים מאלו שקדמו לסימפטומים. הן שיעור הנוכחות והן העומס הנגיפי לא היו מתואמים עם הסימפטומטולוגיה של COVID, הגיל, המין או האתניות. כל ארבע שטיפות הפה הפחיתו את העומס הנגיפי ב-89-61 אחוזים לאחר 15 דקות וב-97-70 אחוזים לאחר 45 דקות. היקף ההפחתה היה בקורלציה משמעותית עם העומס הנגיפי הראשוני.

מסקנות מחברי המאמר הן, כי בני אדם שאינם סימפטומטיים עלולים להוות סיכון להעברה נגיפית וכי שטיפות פה הן אמצעי פשוט ויעיל להפחתת הסיכון הזה, במיוחד כשהעומס הוא <104 עותקים/מ"ל. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי הממצאים תורמים לבחירה מבוססת ראיות של ציוד הגנה אישי ולפרקטיקות פשוטות למניעת זיהומים על מנת להפחית את ההידבקות במקור.

Chaudhary PP, Melkonyan A, Meethil A, et al. Estimating salivary carriage of SARS-CoV2 in non-symptomatic individuals and efficacy of mouthwash in reducing viral load: A randomized controlled trial. J Am Dent Assoc 2021. doi.org/10.1016/j.adaj.2021.05.021