מחברי המאמר טוענים, כי התנהגויות של אורח חיים לא בריא הן חלק מהנטל העולמי של מחלות לא מדבקותNCDs) ), המהוות כ-63 אחוזים מכל מקרי המוות. התנהגויות אלו כוללות תזונה לקויה, חוסר פעילות גופנית, איכות שינה ירודה, מתח גבוה ושימוש בטבק/אלכוהול. במחקרים אפידמיולוגיים רבים, דפוסי התנהגות אורח חיים בריא, המאופיינים באיכות דיאטה גבוהה כגון: הקפדה על תזונה ים תיכונית (MD), תדירות נאותה של פעילות פיזית (PA) וללא עישון, היו קשורים בסיכון נמוך יותר של הופעת NCDs, אירועים קרדיווסקולריים ותמותה בהשוואה לבני אדם עם אורח חיים לא בריא. ההשפעה המזיקה של אורח חיים לא בריא על הבריאות המערכתית עשויה להיות מיוחסת בעיקר לזירוז של מצב מחלות מערכתית בדרגה נמוכה (LGSI) ולייצור יתר של סוגים של חמצן ראקטיבי (ROS), המובילים ללחץ חמצוני. המחברים מציינים כי LGSI נקשר למחלות החניכיים והקשר בין התנהגויות אורח חיים לבין מחלות החניכיים נותח במספר מחקרים אפידמיולוגים. בהסתמך על הנחות אלו, אורח חיים לא בריא עלול גם להשפיע לרעה על היעילות של שלבי טיפול החניכיים בדרך המולקולרית. בעוד מצד אחד הנחיות הטיפול העדכניות ממליצות התערבויות להפסקת עישון כחלק משלב של טיפולי החניכיים, עדיין לא ברור בין אם התערבויות אחרות באורח חיים, כגון ייעוץ תזונתי ועלייה בפעילות פיזית עשויה לספק יתרון נוסף לטיפולי החניכיים.

 

מטרה

 

מחקר העוקבה הפרוספקטיבי הנוכחי נערך על מנת לברר את הקשר בין התנהגויות אורח החיים לבין היעילות של שלבי 1 ו-2 של טיפולי החניכיים. במחקר השתתפו 120 נבדקים עם מחלות חניכיים בשלב II/III שלא טופלו במסגרת המחקר. הם ענו על שאלונים כדי להעריך את הנושאים הבאים הקשורים להתנהגויות אורח חיים: הקפדה על תזונה ים תיכונית, פעילות גופנית ורמות מתח, איכות שינה, עישון ושימוש באלכוהול. המשתתפים עברו את השלבים 1 ו-2 של טיפולי החניכיים ונבדקו מחדש לאחר שלושה חודשים. תוצאה עיקרית נחשבה תוצאה מורכבת של נקודת הסיום של הטיפול (כלומר, ללא אתרים עם עומק כיס (PPD)  ≥ 4מ"מ עם דימום בבדיקה, וללא אתרים עם PPD ≥ 6 מ"מ). נעשה שימוש בניתוחי רגרסיה פשוטים ומרובים כדי להעריך את הקשר בין התנהגויות אורח החיים לבין תוצאות החניכיים הקליניות. חומרת המחלה בקו הבסיס, מדד מסת הגוף, סוכרת, הכנסה פנויה של משק הבית ובקרת הרובד נחשבו כגורמים מערפלים. ניתוחי הרגרסיה הראו סיכויים נמוכים משמעותית להשגת נקודת הסיום של הטיפול בנבדקים עם איכות שינה ירודה, עישון ושימוש באלכוהול מעל הצריכה המוצעת. נבדקים עם שילוב של 'אורח חיים לא בריא' (דבקות נמוכה ל-MD, רמות PA נמוכות, רמות גבוהות של מתח ואיכות שינה ירודה) הראו פרופורציות גבוהות יותר של PPD שיורית מעל 6 מ"מ וסיכויים נמוכים יותר להשיג את נקודת הסיום של הטיפול בהערכה מחדש.

 

מסקנות

 

נבדקים עם אורח חיים לא בריא הראו תוצאות קליניות גרועות יותר שלושה חודשים לאחר ביצוע של שלבים 1 ו-2 של טיפולי החניכיים.

 

Marruganti C, Romandini M, Gaeta C, et al. Healthy lifestyles are associated with a better response to periodontal therapy: A prospective cohort study. J Clin Periodontol 2023; 50: 1089-1100