לדברי מחברי המאמר לכאחד מתוך עשרה ילדים בגיל הרך ואחד מכל חמישה ילדים בגילאי 11-6 בארצות הברית ישנה עששת הדורשת טיפול. עששת בקרב ילדים גורמת לכאב, מובילה לזיהומים חמורים ומשפיעה על הגדילה וההתפתחות התקינים של הילדים. השלכות חמורות אלו מצביעות על כי מניעת עששת מהווה תרומה לבריאות כללית טובה. מיקום חומרי איטום בשיניים ויישום של פלואוריד מקומי הינם גורמים יעילים במניעת עששת, וחומרי איטום עשויים לחסוך בעלויות של הטיפול בילדים הנמצאים בסיכון גבוה לעששת. בשנת 2021, כוח המשימה לשירותי מניעה בארצות הברית (USPSTF) המליץ לרופאי ראשוניים למרוח לכה של פלואוריד החל מבקיעת השן הראשונה עד לגיל חמש שנים ולמרוח את הפלואוריד שתים עד ארבע פעמים בשנה. עששת דנטלית בילדות ועששת לא מטופלת שכיחות וחמורות יותר בקרב מיעוטים גזעיים ואתניים ומשקי בית עם הכנסה נמוכה יותר. ביטול פערים והגדלת שיעור הילדים ממשפחות מעוטות יכולת המקבלים טיפול מונע מהווים עדיפות לאומית. מחקרים קודמים על מגמות של פערים בבריאות הפה של ילדים בארצות הברית התמקדו בעיקר בשלושה גזעים או קבוצות אתניות: השוואת ילדים שחורים לא היספנים והיספנים עם ילדים לבנים שאינם היספנים. בארצות הברית, התושבים האסיאתיים הם הקבוצה הגזעית/אתנית הצומחת ביותר, עם אוכלוסייה של יותר מ-14 מיליון נכון לשנת 2010, הצפויה לגדול לכמעט 36 מיליון בשנת 2060. החוסר בדיווח על נתונים נפרדים מבוססי אוכלוסייה עבור אמריקאים אסייתיים מסווים את צרכי הבריאות שלהם ומעכבים מאמצים להגדיר יעדים לשיפור מצב הבריאות והתנהגויות הבריאות הדרושות להשגת שוויון.

 

מטרה

 

מחקר זה נערך על מנת לספק עדכון אודות קבלת טיפול בפלואוריד, חומרי איטום דנטליים, וטיפול בעששת השיניים של ילדים מארבעה גזעיים וקבוצות אתניות אמריקאיות עיקריות (לבנים לא היספנים, שחורים לא היספנים, היספנים, ואסיאתיים), ולהעריך באם פערי הגזע, האתניות וההכנסה בטיפול בפלואוריד, חומרי איטום שיניים, וקיום עששת השיניים הצטמצמו מ-2016 עד 2020. הנתונים ששימשו למחקר היו מהסקר הלאומי לבריאות ילדים (NSCH) בשנים אלו וכללו איטום שיניים, טיפול באמצעות פלואוריד ועששת בשיניים ב-12 החודשים האחרונים. רמת ההכנסה המשפחתית סווגה כמתחת או מעל 200 אחוזים מרמת העוני הפדרלי (הכנסה נמוכה לעומת הכנסה גבוהה). במחקר נכללו ילדים בגילאי 17-2 n=161,539)), כל הנתונים דווחו על ידי הורים/אפוטרופוסים. המחברים העריכו את המגמות של פערים גזעיים/אתניים בטיפול בפלואוריד, איטום שיניים, ועששת דנטלית מ-2016 עד 2020 באמצעות בדיקת שתי אינטראקציות דו-כיווניות (כלומר, שנה לפי גזע/אתניות ולפי הכנסה) ואינטראקציה תלת כיוונית אחת (שנה לפי הכנסה לפי גזע/אתניות), כדי להעריך את השינוי בפערים באותן שנים. בסך הכל, מ-2016 עד 2020 לא נמצאו מגמות משמעותיות בקבלת טיפולי פלואוריד, איטום שיניים, או בקיום עששת בקרב קבוצות הגזעים/ האתניות, למעט מגמת ירידה בחומרי איטום שיניים לילדים אסייתיים אמריקאים. ילדים לבנים לא היספניים קיבלו שירותי רפואת שיניים מונעים בסבירות גבוהה יותר מאשר ילדים מקבוצות המיעוט. ילדים אסייתיים אמריקאים היו בעלי סיכוי גבוה יותר ללקות בעששת מאשר ילדים לבנים לא היספניים.

 

מסקנה

 

לדעת המחברים, נמשכים הפערים בקבלת שירותי מניעה לילדים המבוססים על ראיות. נדרשים מאמצים מתמשכים לקידום השימוש בשירותי טיפולי שיניים מונעים בקרב ילדים מאוכלוסיות מיעוטים.

 

Luo H, Moss ME, Wright W, et al. Racial/ethnic disparities in preventive dental services use and dental caries among children. J Public Health Dent 2023; 83: 161-168