מחברי המאמר מציינים כי עמודי התווך של מניעת מחלות החניכיים ועששת השיניים הינם הסרה מוקפדת של רובד החניכיים והשימוש במשחות שיניים המכילות פלואוריד, בהתאמה. למרות שמברשת שיניים ידנית הינה כלי חיוני, קיים צורך בשליטה בכישורי הצחצוח על מנת להסיר את הרובד ביעילות. לעומת זאת, מברשות שיניים מונעות PTB)) יעילות להסרת הרובד, גם במקרים של כישורי צחצוח לא נכונים. למרות שמברשות אלו קיימות בשוק עשרות שנים, מעט מחקרים תיעדו את יעילותן לטווח הארוך. צחצוח השיניים כשלעצמו אינו מספיק כמשטר היגיינת הפה, מכיוון שמשטחים פרוקסימליים נותרים לא מטופלים. לפיכך, לדעת החוקרים יש לכלול בשגרת טיפולי ההיגיינה של הפה עזרים המשמשים לניקוי בין השינייםIDA) ), כדוגמת חוט דנטלי, מברשות ניקוי בין השיניים (IDB) או קיסמים. חוט דנטלי, שנמצא בשימוש הנרחב ביותר, הוכח כיעיל באמצעות מעבדתיים וקליניים, ואילו מברשות ניקוי בין השיניים נמצאו יעילים יותר בהשוואה לחוט דנטלי בניהול מצבי דלקת חניכיים. סקירות ספרות אחרונות הגיעו למסקנה, כי יעילות חוט דנטלי או מברשת ניקוי בין השיניים נעה בין חלשה למתונה והשפעתם חסרת חשיבות מבחינה קלינית. יתר על כן, מלבד ג'ינג'יביטיס ורובד, לא דווח על תוצאות נוספות הרלוונטיות למתרפא, כגון עששת פרוקסימאלית או מחלת חניכיים. הם מדווחים כי בד בבד עם הגברת ההמלצות של רופאי השיניים והתעשייה, בקרב מבוגרים בגרמניה עלה במהלך 17 השנים האחרונות השימוש במברשות שיניים מונעות מ-14.2 אחוזים עד 47.7 אחוזים ובחוט דנטלי מ-20.9 אחוזים עד 35 אחוזים. לפיכך, יש להבהיר באם ישנם יתרונות נוספים לבריאות הפה כתוצאה משימוש במברשות שיניים מונעות ועזרים המשמשים לניקוי בין השיניים ברמת האוכלוסייה.

מטרה

המחברים נעזרו בנתונים המבוססים על מחקרי חתך חוזרים של אוכלוסייה בנושא בריאות הפה, אשר נערכו בגרמניה (DMS), על מנת להעריך עד כמה שינויים בשימוש במברשות שיניים מונעות ובעזרים המשמשים לניקוי בין השיניים עשויים להסביר שינויים שמתפתחים במחלת החניכיים, העששת ואובדן השיניים במהלך 17 השנים של מחקרים אלו. הם השתמשו בנתונים לגבי משתתפים מבוגרים בני 44-35 וקשישים בני 74-65 מתוך שלושה סקרי חתך עצמאיים של מחקרי בריאות הפה של גרמניה. לצורך המחקר נבדקו נתוני חתך חוזרים מהשנים 1997 (DMS IV) 2005 ,(DMS III) ו-2014 (DMS V). הם ביצעו ניתוחים סטטיסטיים לשם הערכת הקשר בין השינויים שחלו בהרגלי השימוש במברשות שיניים מונעות ובעזרים המשמשים לניקוי בין השיניים לבין מדדי העומק הממוצע של כיסי החניכייםPD) ), מספר משטחי השיניים ללא עששת, ומספר השיניים הקיימות בפה בבדיקות שנערכו במסגרת המחקר – 1) DMS III ו-DMS V ו-2) DMS IV ו-.DMS V השימוש במברשות שיניים מונעות בקרב מבוגרים בין DMS III ל-V עלה ב-33.5 אחוזים ובקרב הקשישים ב-28.5 אחוזים, ואילו השימוש בעזרי הניקוי בין השיניים עלה במבוגרים ב-32.5 אחוזים ובקשישים ב-41.4 אחוזים. זאת ביחד עם עלייה בממוצע עומק הכיסים, במספר המשטחים ללא עששת ובמספר השיניים הקיימות בפה. השימוש בעזרי הניקוי בין השיניים בקרב מבוגרים תרם להימצאות גבוהה יותר של שיניים בפה בין DMS III ו-V וכן DMS IV ו-V. כמות משמעותית מבין השינויים במספר משטחי השיניים ללא עששת ומספר השיניים הנותרות בפה בקרב קשישים ניתנת להסברה על ידי השימוש במברשות השיניים המונעות ועזרי הניקוי בין השיניים. בקרב המשתתפים הקשישים, השימוש במברשות שיניים מונעות ועזרי ניקוי בין השיניים תרמו את מרבית השינויים ברמת המשטחים ללא עששת ומספר השיניים בפה בבדיקות שנערכו ב-DMS IV ו-V.

מסקנת מחברי המאמר היא, כי בניגוד לתוצאות שדווחו ממחקרים קליניים קצרי טווח, הרי שבטווח הארוך הן השימוש במברשות שיניים מונעות והן השימוש בעזרי ניקוי בין השיניים תרמו לעליה במספר משטחי השיניים הבריאים ללא עששת בקרב מבוגרים וקשישים.

Pitchika V, Jordan R, Micheelis W, et al. Impact of powered toothbrush use and interdental cleaning on oral health. J Dent Res 2020. DOI: 10.1177/0022034520973952