לדברי מחברי המאמר, השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בהשתלות דנטליות הפכה לאחרונה פופולרית, זאת בנוסף לסריקה בטומוגרפיה ממוחשבת, עיבוד תמונה וטכנולוגיית שחזור מודל בתלת ממד. פרוטוקולים של ניתוח שתלים באמצעות מחשבCAIS) ), שמטרתם למזער את הסטייה בין השתלים המתוכננים והממוקמים, הם בעלי חשיבות רבה לדיוק מיצוב השתל. השימוש בסריקה טומוגרפית של קונוס קרן CBCT)) ובתוכנות למניפולציה ותכנון של תמונות תלת ממדיות, מביא לדיוק בהנחת שתלים כירורגיים בעזרת כלים מונחים. נכון לעכשיו, ישנם שלושה פרוטוקולי ניתוחים עיקריים עבור CAIS: סטטי (s-CAIS), דינמי (d-CAIS) הכרוך בשימוש במערכת ניווט דינמית, ורובוטי (r-CAIS) המכונה גם ניתוח בעזרת רובוט. השימוש ב-s-CAIS בהשוואה למיקום ביד חופשית, מאפשר דיוק מיקום משופר באמצעות סטנטים של מדריך כירורגי. בוצעו השוואות שונות של הדיוק בהנחת השתלים בשלושת הטכניקות הללו, אך לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין s-CAIS ו-d-CAIS לגבי סטיות זוויתיות, אפיקליות וקורונליות של תנוחת השתל. מספר טכנולוגיות חדשות של r-CAIS נוצרות, מתעדכנות ונבדקות במבחנה ובקליניקה ובניסוי קליני חד-זרועי שנערך לאחרונה השוו החוקרים את הדיוק של r-CAIS עם יעדי ביצועים אובייקטיביים ממחקרים מדווחים של s-CAIS
ו-d-CAIS, והראו כי במתרפאים עם חסר חלקי של השיניים, דיוק מיקום השתל של r-CAIS נראה גבוה מזה של s-CAIS ו-d-CAIS אולם למחקר לא הייתה קבוצת בקרה להשוואה וחסרו תוצאות דווח על ידי המתרפאים. לפיכך לדעת המחברים, קיים צורך במחקר קליני רחב היקף על דיוק ההחדרה וההבדלים ביישום הקליני בין מערכות d-CAIS ל-r-CAIS.

 

מטרה

 

המחקר הנוכחי נועד לקבוע את הפרש הדיוק בין עמדות וירטואליות וממשיות של תמונת תלת ממד בשימוש במערכות d-CAIS ו-r-CAIS עם מדגם גדול במסגרת הקליניקה ולהעריך את המשוב של המתרפאים על שתי המערכות ביישום הקליני של שתלים בפה, לפי המדד האנלוגי החזותי VAS)). המחברים ביצעו ניתוח רטרוספקטיבי של הרשומות הרפואיות בין חודש יולי 2021 לדצמבר 2022 על מנת להשוות את דיוק ההשתלה של מערכות d-CAIS ו-r-CAIS במתרפאים עם חסר שיניים חלקי באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת של קרן חרוט. התוצאות המדווחות על ידי המתרפאים (PROs) תועדו באמצעות סולם אנלוגי חזותי (VAS). לחישובים הסטטיסטיים נעשה שימוש במבחן t או מבחן מאן-ויטני U לפי העניין, עם מבחן הבדל משמעותי מוגדר. נבדקו 77 מתרפאים (124 שתלים), עם 38 מתרפאים (62 שתלים) בקבוצת d-CAIS ו-39 (62 שתלים) בקבוצת r-CAIS. ההבדלים בין d-CAIS לבין r-CAIS היו 4.09° לעומת 1.37° בסטיית הזווית; 1.25 לעומת 0.68 מ"מ בסטייה הגלובלית של הכותרת; 1.39 לעומת 0.69 מ"מ בסטייה האפיקלית הגלובלית; התוצאות אשר דווחו על ידי המתרפאים לא הראו הבדל סטטיסטי בין שתי הקבוצות.

 

מסקנות

 

מסקנות החוקרים הן, כי r-CAIS מאפשר מיקום שתלים מדויק יותר מאשר טכנולוגיית d-CAIS ושתי הקבוצות השיגו תוצאות משביעות רצון כלליות באמצעות VAS של המתרפאים.

Zhang S, Cai Q, Chen W, et al. Accuracy of implant placement via dynamic navigation and autonomous robotic computer-assisted implant surgery methods: A retrospective study. Clin Oral Implants Res 2024; 35(2): 220-229.