מחברי המאמר מציינים כי על פי ארגון הבריאות העולמי (WHO) מחלות לא מדבקות (NCD) מהוות גורמי מוות עיקריים בכל העולם וכי תזונה לא בריאה הינה גורם סיכון התנהגותי ל-NCD, כולל צריכת מזון ומשקאות עם צפיפות אנרגיה גבוהה וחומרי הזנה נמוכים. ב-2015 פרסם הארגון המלצות להגבלת צריכת הסוכרים החופשיים לפחות מחמישה אחוזים מסך צריכת האנרגיה היומית לשם הפחתת השמנת יתר, עששת, ו- NCDs אחרים. בשנת 2017, פירסם איגוד הלב האמריקאיAHA) ) הצהרה להגבלת הצריכה של תוספת סוכרים ל-25 גרם סוכר ליום לילדים מעל גיל שנתיים ומתבגרים למניעת מחלות לב וכלי דם בעתיד. בשטח בריאות הפה, נקשרה צריכת סוכר עם סיכון גבוה יותר לעששת ומחלות החניכיים. קיומם של גורמי סיכון משותפים לשתי המחלות הללו הניעו את המחברים להציע את "נטל מחלות הפה הכרוניות" כביטוי אפידמיולוגי שניתן לניתוח כמשתנה לטנטי המורכב מאינדיקטורים של שתי המחלות. באמצעות גישה זו, הם יכלו לזהות כי תדירות צריכת סוכר גבוהה הייתה קשורה לעומס מחלות הפה כבר מהילדות המוקדמת. למרות תפקידו של הסוכר, השפעת מגבלות הצריכה המומלצות על ידי ארגון הבריאות העולמי וה-AHA לא הוערכו במדדי העששת ומחלות החניכיים. לכן, יש לדעת מחברי המאמר צורך להעריך אם ההגבלות המוצעות יכולות להיחשב בטוחות למניעת מחלות הפה אף ברמה לא מזיקה של צריכה קיימת. למחלת העששת ומחלות החניכיים יש תקופת קצרה בה אין להן ביטוי קליני מאשר מחלות NCD אחרות, ולכן זיהוי של חשיפות סיכון הקשורות למחלות אלו בקרב מתבגרים עשוי להתריע מפני הסיכון למחלות כרוניות חמורות יותר בעתיד, כגון סוכרת ומחלות לב וכלי דם. החוקרים משערים שצריכת סוכרים מעל ההמלצות של ה-WHO ו-AHA עשויה להשפיע על בריאות הפה.

 

מטרה

מחקר זה נועד להעריך את צריכת הסוכר על ידי מתבגרים ברזילאים ולנתח את הקשר בין צריכת הסוכר מעל ההגבלות הבינלאומיות לבין "נטל מחלות הפה הכרוניות". המחקר הנוכחי היה מבוסס אוכלוסייה, בו ביצעו החוקרים חתך של נתונים מקוננים של מעקב בני 19-18 (n=2515) מתוך RPS Cohorts Consortium מסאו לואיס, ברזיל. החוקרים חישבו את צריכת הסוכר היומית על ידי הכפלת תדירות הצריכה וגודל המנות המתועד היומי מתוספת סוכר הנמצאים בשתייה כגון משקאות קלים, בטעם פירות מיץ, משקאות שוקולד, משקאות אנרגיה, ומגוון רחב של קבוצות מזון, כגון מוצרי חלב, לחם, עוגיות, דגני בוקר, קינוחים, שוקולד, מיונז, חטיפים מלוחים, ונקניקים. צריכה גבוהה של סוכרים מוספים נאמדה על פי הגבלות ההנחיות של ארגון הבריאות העולמי (≤5 אחוזים מסך האנרגיה ליום) והצהרת איגוד הלב האמריקאי (≤25 גרם ליום). "נטל מחלות הפה הכרוניות" היה משתנה לטנטי (מספר השיניים עם עששת, עומק כיסי החניכיים ≥4 מ"מ, רמת התאחיזה הקלינית ≥3 מ"מ, ודימום בעת בדיקה). המודלים הותאמו עבור הסטטוס הסוציו-אקונומי, מין, השמנת יתר ומדד הרובד ונותחו באמצעות מודל מבנים למשוואות. למתבגרים הייתה צריכה גבוהה של סוכר לפי המלצות ה-WHO (78.6 אחוזים) ו-AHA (81.4 אחוזים). צריכת סוכר גבוהה על פי שני הפרוטוקולים הייתה קשורה ל"נטל מחלות הפה הכרוניות" רב יותר. מחצית מהמינון המומלץ הייתה מספיקה על מנת להשפיע על חלק ממדדי מחלות פה.

 

מסקנות

לדברי החוקרים, צריכת סוכר ברמה מעל ההצהרות הבינלאומיות למניעת מחלות לא מדבקות קשורה עם עומס גבוה יותר של מחלות פה כרוניות בקרב מתבגרים.

 

Costa Ladeira LL, Nascimento GG, Manzolli Leite FR, et al. Sugar intake above international recommendations and oral disease burden: A population-based study. Oral Dis 2024; 30(2): 615-623