מאז המאה השמונה עשרה, שימשו טכניקות של מטבעים קונבנציונאליים לרישום הגיאומטריה התלת ממדית של הרקמות הדנטליות. עם זאת, קיימות שגיאות פוטנציאליות שונות כתוצאה מרישום מעוות, בחירת שגויה של בסיס המטבע, יחס לא נכון של אבקה למים והתרחבות הגבס. למרות שהליך זה נחשב טריוויאלי ומבוסס ברפואת השיניים, קיימות מספר בעיות כגון נורמות הבטיחות הביולוגיות לחיטוי, השגת רפרודוקציה מדויקת ואמינה של המבנים בפה, אי נוחות למתרפאים עם רפלקס הקאה חמור, מקום אחסון לדגמי הגבס, ופירוק או שבירה של הגבס אשר עלולים להוביל לאובדן משמעותי של נתוני המתרפאים. על מנת להתגבר על מגבלות אלו, מיושמות ברפואת השיניים טכניקות דיגיטליות המפשטות את הליכי שיקום הפה. מערכות אלו יכולות להיעזר בסורקים בתוך הפה (דיגיטליזציה ישירה) או בסורקים מחוץ לפה (דיגיטליזציה עקיפה). מחברי המאמר מציינים כי מרחב היישומים והיתרונות הרבים הובילו להתעניינות רבה במכשירים אלו בשנים האחרונות. הם מאפשרים קביעה מיידית של איכות הרישום; ניתן להשיג מודלים תלת ממדיים וירטואליים של המתרפאים, לשמור אותם במחשב מבלי לבצע דגם מגבס. ניתן להשתמש ביכולת זו ככלי שיווקי רב עוצמה לתקשורת יעילה יותר עם המתרפאים.

בעשור האחרון נראית עלייה במספר הסורקים האינטרה אורלייםIOS) ) עם טכנולוגיות שונות. מכשירים אלה לוכדים את הצורה והגודל של קשתות השיניים או את המיקום של שתלים דנטליים דרך פליטה של קרן אור. מקור האור (אור מובנה או לייזר) מוקרן על קשתות השיניים, על משטח השיניים או השתלים לסריקת הגופים דרך מצלמות ברזולוציה גבוהה. המידע הנאסף על ידי חיישני הדמיה אלה מעובד על ידי תוכנת סריקה רבת עוצמה שמבצעת רקונסטרוקציה מחדש של מודל תלת ממדי של המבנים הרצויים על ידי יצירת ענני נקודה שעוברים טריאנגולציה על ידי אותה התוכנה. המודלים התלת-ממדיים של פני השטח של רקמות השיניים והחניכיים הינם התוצאה של המרשם האופטי ומהווים את החלופה ה"ווירטואלית" לדגמי הגבס המסורתיים.

מטרה

הסקירה הנוכחית דנה ביתרונות, החסרונות, הטכנולוגיה, הדיוק והשימוש הקליני בסורקים אינטרה אורליים בשיקום הפה. המחברים השתמשו באסטרטגיית חיפוש ב-MEDLINE/PUBMed, Scopus ו-Google Scholar עם מילות המפתח 'סורקים אינטרה אורליים', 'דיוק', 'יישומים' ו'רפואת השיניים'. בתחילה נמצאו 395 מאמרים ולאחר חיפוש ידני זוהו בסך הכל 415 מאמרים, מתוכם 30 מאמרים אשר עמדו בקריטריונים לבחירה סוכמו ונדונו בסקירה. מסקנות החוקרים הן, כי מטבעים דיגיטליים אינטרה אורליים הציגו הישג בתחום רפואת השיניים מכיוון שהם מצמצמים את משך הזמן הנדרש לטיפול ומפשטים את ההליכים הקליניים עם תקשורת טובה יותר עם הטכנאי והמתרפא. הסורקים האינטרה אורליים הקיימים הינם מדויקים ביותר על מנת לספק מרשמים לייצור מבנים לשיקום (אינליי/אונליי, מסגרות, כתרים בודדים ותותבות חלקיות קבועות) על השיניים הטבעיות וגם על גבי שתלים; בנוסף, הם עשויים לשמש לעיצוב החיוך ולייצור מבנים, תותבות נשלפות חלקיות, אובטורטורים, מכשירים ליישור שיניים אורטודונטי ומתקנים בהתאמה אישית.

בסיכום, מציינים המחברים את יתרונות הסורקים בשיפור שיתוף הפעולה עם המתרפא עקב הפחתה בחוסר הנוחות שלו ובאפשרות להשתמש בהליך בקרב מתרפאים גריאטריים ובילדים או במתרפאים שלא נוח להם בעת לקיחת מידות עם חומרים ומגשים, במקרים מורכבים כגון מקרים עם מספר שתלים או אָנדרקָטים מסובכים. כמו כן ניתן לחזור על הסריקה במקרה ואינה מספקת והזמן הקליני מופחת וניתן לשלוח את התמונות הסרוקות בדואר אלקטרוני ישירות לטכנאי השיניים. אם הסורק משולב עם טכנולוגיית CAD/CAM לשם יצירת שחזורים ומכשירים פרותטיים בצד הכיסא, ניתן להשיג חיסכון רב בזמן והטיפול יכול להיעשות בצורה מדוייקת יותר. לדברי המחברים, הסריקה מייצרת תקשורת טובה יותר עם טכנאי השיניים והמעבדה ויוצר השפעה חיובית כללית על הטיפול של המתרפאים המרגישים מעורבים יותר כשהסריקות שלהם מוצגות בפניהם. בנוסף, למרשמים הדיגיטליים רמת דיוק זהה עבור שיקום של שן בודדת ותותבות חלקיות קבועות לטווח הקצר בהשוואה לטכניקת המרשם הקונבנציונאלית. לדעתם השימוש בסורקים התוך-אורליים לשם שיקום ארוך טווח עם שיניים טבעיות או שתלים עדיין מהווה אתגר.

Coutinho CA, Hegde D, Shetty S, et al. Intraoral scanners: A narrative review. J Res Dent 2020; 8(1):1-9

2