Optishade מספק פיתרון חדש ומהפכני להתאמת גוונים העולה על כל שאר מכשירי
המדידה הקיימים בשוק עם יכולת הדיוק והשחזור שלו. הגוו הנמדד מועבר
בקואורדינטות L.A.B אוניברסלי, ערכים בינלאומיים של קולורומטריה. מאד אינטואטיבי וקל
למשתמש. להתאמה לכל מפתחות הצבעים הקיימים או להעברה לתוכנת Matisse.

תוכנת Matisse מוטמעת בטכנולוגיה של בינה מלאכותית AI. התוכנה תעזור ותפתור
למשתמש להשיג ההתאמה מושלמת של הגוונים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות Y דנט (יורם)  054-5717918