Smile Lite MDP2 לצילום דנטלי עם מכשיר הסמארטפון. קל מאד לשימוש, ללא צורך
באפליקציה או בכיול כלשהו. יאפשר למשתמש לשפר בהרבה את התוצאה ואת איכות
התמונה עם המכשיר הסלולרי. יתרונות: תמונות לצילום צבע השיניים, תקשורת יום יומית
מרפאה/מעבדה, קטעי וידאו קצרים, תיעוד של מטופלים, תמונות אומנותיות ועוד.
חלקו האחורי של המכשיר מצויד בידית/מתאם אוניברסלי המתכוונן לכל דגם של סמארטפון.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל Y דנט (יורם) 054-5717918