לדברי מחברי המאמר, שיעורי סרטן הפה והלוע (OPC) עלו באוסטרליה במשך כמה עשורים, כמו במדינות מפותחות אחרות. ברור לדעתם כי זיהום ספציפי בנגיף הפפילומה האנושי (HPV) הינו גורם סיכון מרכזי עבור סרטן זה, בעיקר הגנוטיפים 16 ו-18. עד כה זוהו מעל 200 גנוטיפים של HPV, מתוכם 13 מסווגים כקבוצה I של הגורמים המסרטנים על ידי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC). בשני מחקרים אשר בוצעו באוסטרליה דווח כי 57.3-47.7 אחוזים ממקרי ה-OPC היו חיוביים ל-HPV, כאשר הנגיף מסוג 16 הינו השכיח ביותר (95-91 אחוזים). מחברי המאמר מציינים, כי בנות ובנים בגילאי 13-12 שנים באוסטרליה זכאים מאז שנת 2007 ו-2013 בהתאמה לקבל חיסון נגד HPV, על מנת להגן עליהם מפני סרטן צוואר הרחם, יבלות גניטליות ומחלות אחרות הקשורות ל-HPV, כולל OPC. אוסטרליה היא אחת מ-27 המדינות בעולם שהרחיבו את החיסון כנגד HPV לזכרים וקיימים כיום שני חיסוני HPV זמינים. Cervarix הוא חיסון בּיוָלֵנטִי ל-HPV המגן נגד הסוגים האונקוגניים 16 ו-18, בעוד שהחיסון הבלתי ולנטי ל-HPV, Gardasil 9, מכוון לשבעה סוגי HPV נוספים. עד לשנת 2017, 75.9 אחוזים ו-80.2 אחוזים מהגברים והנשים בני 15, בהתאמה, קיבלו את המנה השלישית של Gardasil ושיעורי החיסונים עולים מדי שנה מאז 2007. כתוצאה מכך, השכיחות של HPV אונקוגניים בדגימות אברי המין של נשים ירדה מ-29 אחוזים ל-7 אחוזים במחקרי חתך שנערכו לפני (2007-2005) ולאחר (2012-2010). עם זאת השפעת הכנסת חיסוני HPV על שינויים לאומיים בהדבקה של מערכת העיכול והאוויר העליונה עדיין לא הוכחה.

יש להדגיש, כי השימוש בטבק וצריכת אלכוהול כבדה נותרו גורמי הסיכון העיקריים המבוססים להתפתחות OPC, כמו גם סוגים אחרים של סרטן הראש והצווארHNC) ), במיוחד בקרב קהילות במצב סוציו-אקונומי נמוך ובני אדם עם דיאטות חסרות בוויטמינים בנוגדי חמצון ובמינרלים. ניתוח מסכם של הקונסורציום הבינלאומי לאפידמיולוגיה של סרטן הראש והצוואר מגלה כי 33 אחוזים מהמקרים נגרמו משימוש בטבק בלבד, בהשוואה לארבעה אחוזים כאשר היה מעורב רק אלכוהול, ו-35 אחוזים מהמקרים יוחסו לשילוב של שימוש בטבק ואלכוהול.

 

מטרה

 

מחקר זה נערך על מנת לנתח את המגמות בשכיחות סרטן האורופרינקס ברחבי אוסטרליה מ-1982 עד 2017, עם השלכות על מניעה. הנתונים לצורך המחקר התקבלו ממאגר הסרטן האוסטרלי (ACD) שנאסף במכון האוסטרלי לבריאות ורווחה (AIHW). בסך הכל דווחו 13,185 מקרים של OPC במהלך התקופה שמשנת 1982 עד 2017. מתוכם, 10,285 (78.0 אחוזים) היו בקרב גברים ו-2,900 (22.0 אחוזים) בקרב נשים, יחס של 3.55:1 בין זכרים לנקבות.

מבחינה היסטולוגית, 90.7 אחוזים מכל מקרי האירועים סווגו וקובצו יחד כניאופלזמה של תאי קשקש. נמצא כי הייתה עלייה בולטת של שיעורי השכיחות המתואמת לגיל (ASIR) של OPC ביותר מפי 1.5; העלייה המשמעותית ביותר הייתה בין השנים 2007 ו-2017 עם אחוז שינוי שנתי של +5.24 אחוזים. עליה איטית אך הדרגתית של ASIR נצפתה בקרב נשים עם מובהקות סטטיסטית באחוז השינוי השנתי של +1.02 אחוזים. מגמות עלייה בי-מודלית עם מובהקות סטטיסטית של אחוז השינוי השנתי נצפו גם בסך השכיחות המתואמת לגיל של OPC. מגמות עלייה אלו מיוחסות באופן נרחב לעליה בהרגלי מין אורלי. המספר הגבוה ביותר של מקרים נמצא בחולים בגילאי 69-55 המיוחס לחשיפה מתמשכת לאלכוהול ולטבק. אתרי המשנה הנפוצים ביותר שהושפעו היו בסיס הלשון והאורופרינקס מ-1982 עד 2017.

 

מסקנות

 

סרטן הפה והלוע עולה במהירות ברחבי אוסטרליה, במיוחד בקרב גברים. אף על פי שהשיעור הארצי של המקרים הנגרמים על ידי HPV אינו ידוע, ברור כי לחיסון עדיין אין השפעה.

 

Fan KM, Sprague S, Zhang P, et al. Rates of oropharyngeal cancer continue to rise steeply amongst Australian men. Oral Diseases 2023; 29: 1959-1966