מחקר העששת שיפר את הבנת התהליך הפתולוגי הכרוך בתחילת המחלה והתקדמותה, וביעילות ובאפקטיביות של אסטרטגיות לניהול עששת והשלכותיהן. זה כולל תמיכה בשימוש בחומרים קריו-סטטיים על מנת לעצור את התקדמות המחלה כחלק מהטיפול, במקום להגביל את התמקדות הטיפול לאפשרויות משקמות בלבד. רפואת שיניים התערבותית מינימאלית (MID) כמושג בתחום בריאות הפה נחשבה בעבר לנושא פריפריאלי ולא שגרתי, אך עתה עברה לשלב המרכזי של בריאות הפה. MID מגלם גישה המתמקדת בטיפול במתרפא, מבוססת על ראיות ותומכת בפיתוח אפשרויות טיפול חדשות. אחת מהן היא פלואוריד דיאמין כסף (SDF) כגורם קריואסטטי. לראשונה הוחל בשימוש בחומר זה ביפן כבר בשנת 1969. הוא מופיע כתמיסה חסרת צבע וריח של יוני כסף, פלואוריד ואמוניום, המשמש גורם מייצב, ובריכוז של 38 אחוזים הוא מכיל רמה גבוהה של יוני פלואוריד, 44,800 ppm. כאשר פלואוריד דיאמין כסף ממוקם על רקמת שן עששתית, מתרחשת סדרת תגובות כימיות המקדמות הפחתה ברגישות על ידי חסימת הטובולי של הדנטין ועצירת פעילות העששת על ידי חסימת הדנטין, קטילת החיידקים, הסתיידות מחדש של חלקי השן שעברו דמינרליזציה ועיכוב פירוק הקולגן של הדנטין. תופעת לוואי לתגובות הכימיות הללו הינה הכתמת נגעי העששת לצמיתות (באמייל ובדנטין) בצבע שחור, אך האמייל השלם אינו מוכתם. בהסתמך על תכונה זו, החומר משמש גם כתכשיר לאיתור עששת. יפן הייתה המדינה הראשונה שאישרה את השימוש בפלואוריד דיאמין כסף כגורם טיפולי לשם עצירת נגעי עששת בשיניים הנשירות של ילדים וכן מניעה ועצירת התפתחות עששת בשורשים בקרב קשישים. השימוש בפלואוריד דיאמין כסף אושר על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) לטיפול ברגישות יתר של דנטין והוכנס לשוק האמריקני כ-Advantage Arrest Silver Diamine Fluoride 38%, כאשר השימוש בו לשם עצירת נגעי עששת אינו מהווה התוויה מאושרת. לאחרונה החומר זמין באופן מסחרי בבריטניה עם אינדיקציות דומות, אם כי המוצר היחיד הזמין בבריטניה הינו Riva Star של חברת SDI (SDI, Bayswater, Victoria). השימוש בפלואוריד דיאמין כסף של Riva Star לשם עצירת עששת נותר מחוץ להתוויה המותרת אף בבריטניה. קיימים ברחבי העולם מוצרים מסחריים אחרים זמינים, כגון Advantage Arrest (ארצות הברית), Saforide (יפן), FAgamin (ארגנטינה), Cariestop (ברזיל) ו-CSDS ללא אמוניה (אוסטרליה).


מטרה

במאמר הנוכחי מסכמים המחברים את הראיות הכלל עולמיות ליעילות והבטיחות של פלואוריד דיאמין כסף, תוך תיאור מהות החומר, מנגנוני הפעולה שלו והצגת המלצות כיצד להשתמש בו. במאמר מובאים פרטים על אינדיקציות והתוויות נגד וסיכונים מול תועלת שיש לקחת בחשבון בעת השימוש בפלואוריד דיאמין כסף, וכן דיון כיצד להתייחס לתופעת הלוואי של החומר להכתמה שחורה של רקמת השן העששתית.

המחברים מסכמים כי פלואוריד דיאמין כסף הינו גורם שימושי לשם עצירת נגעי עששת בקרב מבוגרים וילדים הנמצאים בסיכון גבוה להתפתחות עששת ו/או שיש להם נגעי עששת בהם קשה לשלוט, מתרפאים שאינם מסוגלים לסבול טיפול פולשני, אוכלוסיות קשישות וכאלה הנמצאים בסכנה רפואית או שיש להם צרכים נוספים לשם טיפול וליווי. לדברי המחברים, ניתן להשתמש בחומר לשם ניהול נגעים שהינם נרחבים מדי לשם שחזור אך אינם קשורים לכאב ו/או לזיהום. מצב זה יכול להיות חשוב במיוחד כאשר לא ניתן לבצע עקירות בשל סיבות רפואיות או התנהגותיות.

Seifo N, Robertson M, MacLean J, et al. The use of silver diamine fluoride (SDF) in dental practice. Brit Dent J 2020; 228: 75-81