לדברי המחברים, מספר גורמים תורמים לצורך המוגבר בטיפולי פה בקרב בני אדם מבוגרים. האובדן המתקדם של יכולת היגיינת הפה עם הגיל קשור למספר גדל והולך של מחלות נלוות, הגבלות ידניות וירידה קוגניטיבית, אך גם להזנחה של הפה, מכיוון שהמתרפאים שמים לב פחות להיגיינת הפה שלהם ולבעיות בריאות הפה המתקדמות שעלולות להתרחש. בני אדם מבוגרים צריכים להיות מודעים לכך ששגרת היגיינת הפה היומית שלהם, שאולי הייתה משביעת רצון כשהיו צעירים יותר, עשויה להפוך לפחות יעילה ואפקטיבית ככל שהם מתבגרים. הירידה הנובעת בטיפולי הפה, אשר מביאה גם להגברת בעיות בריאות הפה, הינה תהליך כרוני. מנקודת מבט של בריאות הפה, חשוב להתערב מוקדם בשלב זה על מנת למנוע את אותן הבעיות הניתנות לחיזוי, כמו עלייה ברמות הרובד ואחריהן דלקת חניכיים ומחלת החניכיים וייתכן שיידרש סיוע יומי של צוות מיומן, כגון צחצוח שיניים של צד שלישי או ניקוי שיניים תותבות. אם השימוש בבני אדם מיומנים מן השורה או באנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים כדי לצחצח את השיניים יועבר למודל טיפול יומיומי במתרפאים עם יכולת היגיינת פה מופחתת, חיוני להבין באם ההליך ייתפס כמקובל או יגרום, במקום זאת, לניכור ותחושות שליליות כגון בושה או פחד. יתר על כן, חשוב לקבוע אם הרקע המקצועי של מצחצח השיניים או סוג מברשת השיניים שבה נעשה שימוש (מברשת שיניים חשמלית לעומת מברשת שיניים ידנית) ישפיעו על תפיסות המתרפאים לגבי צחצוח שיניים בידי צד שלישי.

מטרה

המחקר הנוכחי נועד אפוא להעריך, האם תפיסות ותחושות של המתרפא בעת צחצוח השיניים, המבוצע בידי צד שלישי, שונות בהתאם לכישורים וליכולת של מברשת השיניים, כמו גם לסוג מברשת השיניים שבה נעשה שימוש. השערת האפס היא כי תפיסות המתרפאים לא יהיו שונות בין סיוע שניתן על ידי הדיוטות לעומת אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים או סוג מברשת השיניים שבה נעשה שימוש (ידנית לעומת חשמלית). המחקר כלל 39 מתרפאים הסובלים ממחלת חניכיים עם יכולת מופחתת של היגיינת הפה שחולקו באופן אקראי לאחת מארבע קבוצות: צחצוח שיניים שבוצע על ידי בני אדם מיומנים מן השורה או באנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים, כל אחד באמצעות מברשת שיניים ידנית או חשמלית, בשלוש נקודות זמן שונות במהלך טיפול בחניכיים. תפיסות המתרפאים לגבי צחצוח השיניים בידי צד שלישי הוערכו מיד לאחר הצחצוח. המתרפאים דיווחו בעיקר על תחושות חיוביות בנוגע לצחצוח בידי אדם שלישי ועל האינטראקציה עם אדם זה במהלך הצחצוח. לא לרקע המקצועי של המצחצח ולא לסוג המברשת הייתה השפעה משמעותית על תחושות נעימות ולא נעימות.

מסקנות

תפיסות המתרפא לגבי צחצוח השיניים בידי צד שלישי הן בעיקר חיוביות לגבי רווחה ואינטראקציות עם מצחצח השיניים, ואינן תלויות ברמת ההסמכה של המצחצח או מברשת השיניים שבה נעשה שימוש (ידנית לעומת חשמלית).

Barbe AG, Barwari AA, Weik U. Third‑party tooth brushing is associated with a positive patient experience: Randomized, single‑blind, patient‑centered analysis. BMC Oral Health 2022. doi.org/10.1186/s12903-022-02296-x