מחברי המאמר מציינים, כי פעילות עששת הינה מושג המשקף את האיזון המינרלי בפני שטח השן בסביבת הפה, במונחים של הפסד מינרלים נטו, רווח מינרלים נטו, או קיפאון לאורך זמן. פעילות העששת נקבעת על ידי מאפייני הנגע המציינים האם קיים אובדן מינרלי נטו מתמשך או לא. עששת פעילה מרמזת על התחלה או התקדמות של עששת, ואילו עששת לא פעילה מרמזת על עצירה או רגרסיה של עששת. בספרות הוצגו קריטריוני אבחון עששת קליניים לחיזוי פעילות נגעי עששת. עם זאת, תהליך המעבר מנגע לא פעיל לנגע פעיל נמשך מספר חודשים, ובמקרים מסוימים יותר משנה, לפני שנגע עששת רוכש את התכונות הקליניות הקלאסיות המתוארות במערכות אבחון קליניות נוכחיות. במילים אחרות, ההערכה הקלינית של פעילות נגע עששת אינה נטולת קשיים בפרקטיקה היומית, וחסרים כלי אבחון קליניים מאומתים המנבאים פעילות נגע עששת, כולל אלה העוברים שינוי. מכיוון שהערכת הפעילות של נגע העששת הינה חיונית לשם הערכת סיכונים, החלטות טיפול וניהול מחלת העששת בפרקטיקה היומיומית, הרי שידע נוסף בנושא הינו בעל עניין רחב.

מטרה

מחקר זה נערך על מנת להעריך את תוקף החיזוי של אינדקס הרובד האוקלוזאלי הגלוי בהערכת פעילות נגעי עששת אוקלוזאלית בקרב מתבגרים. בסך הכל נבדקו 618 מתבגרים בני 10 עד 15 שנה בתחילת הניסוי ו-511 (82.7 אחוזים) במעקב של שנה שניה.

המתבגרים והוריהם ענו על שאלונים על דמוגרפיה, התנהגות בריאות הפה ומשתנים סוציו-דמוגרפיים משפחתיים. לאינדקס הרובד האוקלוזאלי הגלוי ישנו קנה מידה סידורי של ארבע נקודות הנע בין "ללא רובד" ועד "רובד כבד". שיניים טוחנות הוקצו לקבוצת 1-0 באינדקס הרובד הגלוי (ללא רובד/ רובד דק, n=2,539); ולקבוצת 3-2 באינדקס הרובד הגלוי (רובד עבה/כבד, n=843), בבדיקת קו ההתחלה, המשטחים האוקלוזאליים בסיכון לעבור שינוי (n=3,382) היו או נגעים מבוססים (55 אחוזים) או נגעים לא פעילים שלא עברו קוויטציה (21 אחוזים), נגעים לא פעילים (1 אחוז), נגעים פעילים שלא עברו קוויטציה (15 אחוזים), או נגעים פעילים עם קוויטציה (7 אחוזים). החוקרים ביצעו הערכה של הסיכון היחסי לשינוי נגע העששת. משטחי אוקלוזיה בריאים ללא רובד או רובד דק היו בעלי סיכוי גבוה יותר להישאר בריאים מאלו בעלי רובד עבה או כבד. נגעים לא פעילים שלא עברו קוויטציה, שלא הציגו רובד כלל או רובד דק, היו בעלי סיכוי נמוך משמעותית להתקדם לנגעים פעילים שלא עברו קוויטציה מאשר מקביליהם עם רובד עבה או כבד. עבור נגעים פעילים שלא עברו קוויטציה, בעלי רובד עבה וכבד, היה סיכוי נמוך משמעותית להפוך בריאים והסיכון הגבוה ביותר להישאר פעילים. ניתוחי רגרסיה לוגיסטית הופעלו בהדרגה, על פי מצב פני השטח בתחילת הדרך והראו כי אף אחד מהמנבאים הלא קליניים היה בעל משמעות לתוצאה. נוכחות רובד עבה וכבד על המשטח האוקלוזאלי הייתה מנבא להתפתחות, התקדמות ופעילות של נגע העששת.

מסקנות

מסקנת מחברי המאמר הינה, כי אינדקס הרובד האוקלוזאלי הגלוי, מלבד היותו כלי קליני נוסף להערכת היגיינת הפה, הינו כלי חיזוי להתפתחות, התקדמות ופעילות של נגעי עששת.

Carvalho JC, Mestrinho HD, Aimée NR, et al. Visible occlusal plaque index predicting caries lesion activity. J Dent Res 2022. doi: 10.1177/00220345221084664