מחברי המאמר מציינים כי ברוקסיזם מתואר כפעילות קצבית חוזרת על עצמה של שרירי הלסת, המאופיינת בהידוק ו/או חריקת השיניים במהלך שינה ו/או בזמן ערות. מערכת הלעיסה אשר מעורבת בתפקודים חיוניים, כגון לעיסה, בליעה ודיבור, עלולה להיות מושפעת לרעה על ידי ברוקסיזם, והוא הינו אף אחד הגורמים הפוטנציאליים המעורבים בהפרעות טמפורומנדיבולריות, שחיקה חריגה של השיניים, כאב בשרירי הלעיסה, שחזורים שבורים ואובדן של שתלים. שכיחות הברוקסיזם משתנה בהתאם לאוכלוסיה ולסוג המצב הנחקר והינו משפיע על מיליוני בני אדם ברחבי העולם, תוך אטיולוגיה מורכבת הכוללת גורמים מורפולוגיים, פסיכו-סוציאליים ופיזיופתולוגיים.

לפי מחקרים מבוססי אוכלוסייה, שכיחות הברוקסיזם בדיווח עצמי, שהוערכה באמצעות שאלונים, הייתה 8.6 אחוזים בקרב 6,357 בני אדם מקוויבק, קנדה, 8.2 אחוזים בקרב 13,057 מבוגרים משלוש מדינות אירופה (גרמניה, איטליה ובריטניה) ו-31.4 אחוזים בקרב 483 מבוגרים בצפון איטליה. לפי מספר מחקרים אפידמיולוגיים שונים שנערכו בברזיל, נמצא כי שיעורי הדיווח העצמי על ברוקסיזם הינם 12.5 אחוזים ו-8.1 אחוזים ומגיעים עד ל-41.1 אחוזים. לא קיימים הבדלים בשכיחות ברוקסיזם בין המינים והשכיחות נמוכה יותר בקרב קשישים, ובנוסף נמצא כי הבעיה נוטה להיות נפוצה יותר בקרב בני אדם עם רמות גבוהות יותר של הכנסה. למרות שנחקרו הקשרים בין ברוקסיזם לבין מצבי בריאות שונים, כגון צריכת אלכוהול, עישון, הפרעות שינה וכמה מאפיינים פסיכו-סוציאליים, עדיין נותרו לדברי המחברים פערי ידע, ומעט ידוע על קשרים עם בעיות בריאות אחרות. מצבים של ריבוי תחלואה מהווים בעיה חשובה בבריאות הציבור. לכ-24.2 אחוזים מהמבוגרים בברזיל יש שניים או יותר מחלות כרוניות במקביל. ההשפעות של כך כוללות ירידה באיכות החיים וכן בסיכון גבוה יותר לנכות ומוות. לדעתם, הבנת דפוס המחלות הקשורות עם ברוקסיזם עשויה לסייע בהנחיית פעולות הבריאות של צוותים רב תחומיים, תוך מתן עדיפות להפחתת הנזק הנגרם על ידי התרחשות מקבילה של בעיות בריאות הקשורות לברוקסיזם. למרות שחקר הברוקסיזם זכה לתשומת לב גוברת בשנים האחרונות, נתונים של סקרים מאוכלוסיות של מבוגרים וקשישים הם נדירים בברזיל.

מטרה

המחקר הנוכחי נערך על מנת לקבוע את שכיחות הברוקסיזם באוכלוסייה הבוגרת של העיר Campinas, ברזיל, ולחקור קשרים עם התנהגויות בריאותיות, המצב הבריאותי, והדפוס של ריבוי תחלואה. החוקרים ערכו מחקר חתך מבוסס אוכלוסייה, עם נתונים מסקר הבריאות של Campinas בשנים 2014/2015. המדגם היה מורכב מ-1986 מבוגרים (גיל ≥ 20). הנתונים נאספו בעזרת שאלון אשר קודד מראש, והמשתנה התלוי היה דיווח עצמי על ברוקסיזם (ברוקסיזם אפשרי). השכיחות של ברוקסיזם אפשרי נאמדה על פי המשתנים הבלתי תלויים (התנהגויות הקשורות לבריאות, תחלואה, מאפיינים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים). נעשה שימוש במודל היררכי באמצעות רגרסיה בשני שלבים. ניתוח רכיבים עיקריים בוצע גם על מנת לזהות דפוסי ריבוי תחלואה. השכיחות של ברוקסיזם אפשרי הייתה 13.6 אחוזים. נמצאו קשרים לצריכת משקאות אלכוהוליים, איכות השינה ומספר המחלות/בעיות הבריאות הכרוניות. ברוקסיזם היה קשור יותר לדפוס ריבוי תחלואה שהיה מורכב מאסטמה, נזלת, סינוסיטיס, סחרחורת/ורטיגו, מיגרנה/כאב ראש, בעיה רגשית/נפשית, כאבי גב ואלרגיה.

מסקנות

המחברים מסכמים כי הממצאים הנוכחיים מצדיקים תכנון של פעולות המכוונות לצמצום צריכת משקאות אלכוהוליים ועשויים לסייע בהנחיית הפעולות הבריאותיות של צוותים רב-תחומיים, תוך הענקת עדיפות להפחתת הנזק הנגרם מנוכחות בעיות בריאות הקשורות לברוקסיזם אפשרי.

Fehlberg BK, de Azevedo Barros MB, Lima MG. Health behaviors and multimorbidity associated with bruxism: Population-based Study. Oral Diseases 2023; 29: 245-253