לדברי מחברי המאמר, עד 45-40 אחוזים מההליכים הקליניים הדנטליים מורכבים מהחלפת שחזורים ישנים, העשויים בעיקר מאמלגם (63-59 אחוזים). שחזורי אמלגם מסתמכים על אחיזה מאקרו מכנית, הדורשת לעיתים קרובות הקרבה ניכרת של מבנה שן בריא. נגעי עששת משנית ושברים במתכת הם סיבות נפוצות להחלפת סתימות אמלגם. כאשר נדרשים להחלפת שחזור אמלגם, הפעולה מלווה לרוב בהרחבה נוספת של ההכנה הנעשית בחומר השן. לחללים נרחבים יש רוחב בוקו/לינגואלי ו/או תלוליות חסרות כמאפיינים קליניים. לחללים נרחבים קיימות אפשרויות טיפול שיקום שונות, ביניהן ניתן להצביע על שחזורים עקיפים (קרמיים או משרף מרוכב) או ישירים (משרף מרוכב). שיקום חללים נרחבים עם שרף מרוכב באופן ישיר דורש כישורים מתקדמים מהרופא המטפל על מנת לשחזר את המורפולוגיה והתפקוד ולשמור על האיטום השולי. סקירות שיטתיות ומטה-אנליזות אחרונות על ביצועים קליניים הראו תוצאות טובות לטווח ארוך עבור שחזורים ישירים ועקיפים של שרף מרוכב, והציגו יחסי סיכון דומים לכישלון. מחקרים מבוססי קליניקה דיווחו על שיעורי כשלון שנתייםAFR's) ) ממוצעים בין 1.5 אחוז ל-4.9 אחוז לאחר מעקב שנע בין 4.6 ל-22 שנים ושחזורים מרוכבים ישירים עם יותר משטחים מעורבים היו בעלי סיכון מוגבר לכישלון. בכמה מחקרים מבוססי קליניקה, דווח על שיעור הישרדות נמוך יותר עבור שחזורים גדולים יותר, אולם קיימות עדויות לכך ששיעורי ההישרדות אינם שונים בהקשר לגודל השחזור, מצב המוביל ליישום שחזורים ישירים משרף מרוכב בחללים נרחבים יותר. יש רק מעט מחקרים in vivo של שחזורים מרוכבים ישירים נרחבים, רובם עם תקופת הערכה קצרה יחסית עד 3.5 שנים, לכן לדעת המחברים יש צורך במחקרים קליניים של הישרדותם של שחזורים מרוכבים ישירים נרחבים עם תקופות תצפית ארוכות.

 

מטרה

 

מחקר רטרוספקטיבי זה נערך על מנת לקבוע את ההישרדות של שחזורים ישירים נרחבים משרף מרוכב לאחר החלפת אמלגם בשיניים טוחנות ומלתעות חיות שנעשו במחקר פרוספקטיבי לאחר תקופה ממוצעת של 15 שנים ולזהות גורמים מקלים כלשהם.

החוקרים ביצעו במרפאת שיניים כללית בין ינואר 2007 לספטמבר 2013, סך של 117 שחזורים ישירים נרחבים ב-88 מתרפאים של תלוליות משרף מרוכב, אשר נועדו להחלפת שחזורי אמלגם קיימים. חיות השיניים, היעדר תלוליות אחת לפחות במלתעות, ולפחות שתי תלוליות בשיניים טוחנות היוו קריטריון להכללה. נערך מעקב ארוך טווח של השחזורים שהוערכו מחדש לאחר עד 17 שנים, תוך שימוש בקריטריוני ההערכה המקוריים. 81 מתוך 88 מתרפאים (92.1 אחוזים) ו-106 מתוך 117 שחזורים (90.6 אחוזים) היו זמינים למעקב. שיעור ההצלחה המצטבר היה 62.0 אחוזים לאחר זמן תצפית ממוצע של 163.4 חודשים ושיעור ההישרדות המצטבר היה 74.7 אחוזים לאחר זמן תצפית ממוצע של 179.1 חודשים. למספר התלוליות שהוחלפו במלתעות הייתה השפעה מובהקת סטטיסטית על ההצלחה ושיעור ההישרדות של השחזורים. במלתעות עם שתי תלוליות שהוחלפו היה סיכוי של 297 אחוזים יותר להיכשל בהשוואה למלתעות שבהן הוחלפה תלוליות אחד.

 

מסקנות

 

לדברי המחברים, שחזורים ישירים של שרף מרוכב שהוצבו לאחר החלפת אמלגם הראו הישרדות טובה לאחר תקופת תצפית ממוצעת של 15 שנים. במלתעות הייתה למספר התלוליות המעורבות השפעה מובהקת סטטיסטית על אורך החיים של השחזורים. לדעתם, עם יכולת ההישרדות הטובה ושיעורי הכישלון השנתי הנמוכים, שחזורים מרוכבים של שרף ישירים מהווים טיפול מתאים לתיקון פגמים נרחבים בשיניים אחוריות המערבות מספר תלוליות ומשטחים, בתנאי שהם ממוקמים על ידי רופא שיניים בעל ניסיון רב ומיומן בתחום של טיפול באמצעות חומרים מרוכבים ישירים.

 

Hofsteenge JW, Scholtanus JD, Özcan M, et al. Clinical longevity of extensive direct resin composite restorations after amalgam replacement with a mean follow-up of 15 years. J Dent 2023. doi: 10.1016/j.jdent.2023.104409