המצב הבלתי הפיך של חוסר שיניים מוחלט מהווה מחלה קשה ומחלישה ובעיקר הינו גורם שלילי לבריאות הפה והבריאות הכללית של בני אדם, עם השפעה רבה על איכות החיים. מחברי המאמר מציינים כי קיימים דיווחים על תחלואה ותמותה בשל היחס בין חוסר שיניים מוחלט ושלל מחלות מערכתיות. למרות ההפחתה בשכיחות אובדן שיניים מוחלט בעשור האחרון, חוסר שיניים נותר מחלה משמעותית ברחבי העולם ובארצות הברית, במיוחד בקרב מבוגרים ובקרב אנשים עם הכנסה נמוכה והשכלה נמוכה וקבוצות גזע מסוימות. מספר רב של מתרפאים ללא שיניים מתקשים בביצוע פונקציות בסיסיות כגון לעיסה, אכילה והפקת צלילים. יתר על כן, אובדן שיניים יכול לגרום לאורך זמן לניוון מבנה התמיכה בשיניים ואובדן טונוס של שרירים, אשר להם יש השפעות שליליות על האסתטיקה של הפנים. כן נמצא קשר חיובי בין דיכאון לבין עששת השיניים, אובדן שיניים וחוסר שיניים. ניתן להפחית את השינויים הנגרמים על ידי חוסר שיניים על ידי שיקום באמצעות תותבות, אשר מהוות את הטיפול החסכוני והנפוץ ביותר לשיקום התפקוד האורלי במתרפאים מחוסרי שיניים. המחברים מדגישים כי התפקוד האורלי התקין הכרחי על מנת לשמור על נוחות, מראה והיכולת לבצע תנועות של הלסתות הנלוות כגון פונקציות הלעיסה, הבליעה והדיבור. השימור הזה באמצעות תותבות שלמות מותאמות כהלכה משפיע הן על התפקוד והן על היבטים פסיכולוגיים של איכות החיים של המתרפא וכתוצאה מכך עשוי להוות גורם של השפעה ישירה על איכות החיים הקשורה לבריאות הפה של המתרפא (OHRQoL).

כאשר ההתאמה, היציבות והנוחות של התותבות אינם הולמים, הן יכולות גם להוות גורם לסטרס. ניתן להשתמש בדבק של תותבותDA) ) למתרפאים המדווחים על חוסר שביעות רצון מהשימוש בתותבת קונבנציונאלית וכתוצאה מכך חווים שיפור בנוחות, ביציבות ובאחיזה. גם כאשר התותבות מתאימות היטב, יכול השימוש בדבקים לגרום לשיפור של הביטחון הפסיכולוגי של המתרפא.

ישנם סוגים רבים של דבקים הזמינים בשוק באופן מסחרי בצורה של משחות, אבקות או רפידות דבק המונחות על משטח התותבת הנשען על הרקמות. הדבקים מספקים אחיזה מוגברת של התותבות על ידי יצירת ממשק בין חומר הבסיס של התותבות לבין ריריות הפה דרך מתווך של פילם דק של רוק וכתוצאה מכך חל שיפור ביציבות וברטנציה של התותבות עבור חובשי תותבות חדשים ומנוסים כאחד. האינדיקציות הקליניות לשימוש בדבקים כוללות מקרים בהם המבנים האנטומיים מתערערים על ידי הגודל או הצורה של הרכס, גמישות הרקמות ומיקום גבול התקשרות לא מיטבי או כאשר הרטנציה הנתפסת של המתרפא וציפיותיו לגבי היציבות אינן מתקיימות.

מכיוון ששביעות הרצון מהתותבות נקשרה באופן חיובי מאוד בשיפור באיכות החיים הקשורה לבריאות הפה, דבקים יכולים לתרום לשיפור באיכות החיים המדווחת על ידי מתרפאים כאלו.

מטרה

הסקירה השיטתית הנוכחית בוצעה על מנת לזהות ניסויים קליניים רלוונטיים שפורסמו ולנתח את הממצאים לגבי השימוש בדבקים. החוקרים ביקשו לקבוע באם ישנה עלייה ברטנציה/יציבות, יכולת הלעיסה, שביעות רצון המתרפא ואיכות החיים הקשורה לבריאות הפה במתרפאים המשתמשים בתותבות שלמות עם שימוש מקביל בדבק בהשוואה למתרפאים עם תותבות בלבד. המחברים ערכו חיפוש במסדי הנתונים PubMed, Cochrane Library, Web of Science ו-EMBASE מאז הקמתם ועד ל-6 בפברואר 2020 עבור ניסויים מבוקרים אקראיים הכוללים מתרפאים עם תותבות שלמות בשתי הלסתות בהם נעשתה השוואה בין שימוש בדבק לבין אי שימוש. בסך הכל נבדקו 497 תקצירי מאמרים, וכתוצאה מכך נכללו בסקירה עשרה מחקרים. התוצאות שדווחו בניסויים הכלולים נסרקו וקוטלגו בצורה יסודית. כן השתמשו החוקרים בעת הסקירה בכלי הסיכון להטיה של Cochrane וכל עשרת המחקרים הוערכו כבעלי סיכון להטיה לא ברורה (10 אחוז) או גבוהה (90 אחוז). מחקרים הצביעו על כך שהשימוש בדבקים הביא לשיפור בעיקר ברטנציה/יציבות ובביצועים/יכולות של הלעיסה, בהשוואה לתותבות בהן השתמשו לא דבקים.

מסקנת החוקרים היא, כי מרבית המחקרים הראו תוצאות חיוביות עבור השימוש בדבקים בנושא הרטנציה והיציבות של שיניים תותבות שלמות, כמו גם בביצועי הלעיסה, הנוחות והסיפוק של המתרפא. בשל ההטרוגניות של התוצאות, הסיכון הבלתי ברור/גבוה להטיה בגודל המדגם הקטן מצביע על איכות ראיות נמוכה מאוד. לדבריהם, קיים צורך במחקר סומא איכותי יותר ומשופר תוך שימוש בשיטות סטנדרטיות להערכת היעילות של דבקים לתותבות.

Elabbasy N, Ahn TJ, Morton P, et al. Efficacy of denture adhesives in complete denture wearers compared to denture wearers not using denture adhesives. A systematic review. Spec Care Dentist 2021; 41: 251-270