מחברי המאמר מציינים, כי נושא צבע השיניים נחשב במשך שנים רבות לתכונה שקשה היה במסגרת רפואת השיניים להבין, להעריך, לתקשר ולשחזר. בשנת 1904 שינה Munsell את הרעיונות לגבי נושא הצבע באמצעות הגדרת ציונים ומפרט של מרחב הצבעים עם שלוש תכונות צבע, הכוללות בהירות או ערך (עוצמת הזוהר של הצבע), גוון (מראה הצבע או תפיסת הצבע של אובייקט, למשל, אדום , ירוק), וכרומה (הסטורציה או הטוהר של הצבע). הוא הקצה מספרי כימות למאפייני הצבע, תוך כדי הכללת דוגמאות פיזיות לקביעת צבעם של חפצים. לדבריהם, כיום זמינות שיטות וויזואליות באמצעות מדריכי גוון דנטליים, וכן שיטות דיגיטליות המשתמשות במכשירים לשם בחירת הגוון, וכן מערכות הדמיה ותוכנות להתאמת צבע על מנת לקבוע לנתח ולוודא את צבע השן.

למרות שיפורים אלו, מהווה בחירת גוון השיניים אתגר ברפואת השיניים, ולכן, כמה מחקרי סקירה עסקו בהערכת מכשירים ומערכות למדידת צבע ברפואת השיניים; עם זאת, למיטב ידיעת המחברים, סקירות אלו לא הצליחו להעריך באופן מקיף את המכשירים החדשים אשר פותחו לשם התאמת צבעים, וכן את הגורמים והתנאים היעילים הקשורים לשיטות השונות לבחירת הגוון, הדיוק והאמינות של שיטות אלו, תוך התחשבות בנתונים הכמותיים שהופקו מהספרות הנוכחית.

מטרה

הסקירה הנוכחית נערכה על מנת לדון בשיטות הזמינות לבחירת גוונים והגורמים והתנאים היעילים הקשורים לשיטות אלו ודיוקם ואמינותם בהתבסס על הספרות, על מנת לגלות את שיטת בחירת הגוון המדויקת והאמינה ביותר, הזמינה כיום ברפואת השיניים.

החוקרים השתמשו במונחי המפתח של דיוק, רקע, קרמיקה, צבע, קולורימטר, ניתוח צבעים, מדעי הצבע, מדידת צבעים, מכשיר למדידת צבעים, התאמת צבעים, שרף מרוכב, מדריך דנטלי לגוון שיניים, מצלמה דיגיטלית, אסתטיקה, הדמיה, יישום או תכנית או תוכנת הדמיה, סורק בתוך הפה, מקור אור, צילום, אמינות, גוון, התאמת או קביעה או חיזוי או רפרודוקציה או בחירת גוון, מכשיר לקביעת גוון, ספקטרופוטומטר, ספקטרופוטומטריה, מדידת צבע השן, הגוון או הצבע של השן ותפיסה חזותית על מנת לגלות מאמרים קשורים בשפה האנגלית שפורסמו בין ה-1 בינואר 1985 ל-1 בינואר 2021. הם נעזרו בחיפושים אלקטרוניים וידניים של מאגרי המידע Web of Science / Scopus / Google Scholar ובחנו 249 מאמרים. בהתאם לממצאים, השיטות הדיגיטליות מציגות דיוק ואמינות גבוהים יותר בהשוואה לשיטות החזותיות המקובלות, תוך דרישה לשפר את הדיוק והאמינות על מנת להשיג תוצאות אידיאליות של בחירת גוון. מסקנות מחברי המאמר הן כי ספקטרופוטומטרים דנטליים מספקים את הדיוק והאמינות הכלליים הגבוהים ביותר מבין שיטות בחירת הגוון השונות תוך צורך בקיום של מערך קליני על מנת לשלוט בגורמים ובתנאים האפקטיביים הקשורים ולשיפור טכנולוגי לשם ביצוע מיטבי. המשמעות הקלינית של הסקירה היא כי גורמים שונים עשויים להשפיע על הדיוק והאמינות של השיטות והמכשירים הקיימים לבחירת גוונים של השיניים. הבנת גורמים אלה יכולה להוביל לפרוטוקול נטילת גוון סטנדרטי, תוך שימוש בשיטות ומכשור מדויקים ואמינים.

Tabatabaian F, Beyabanaki E, Alirezaei P, et al. Visual and digital tooth shade selection methods, related effective factors and conditions, and their accuracy and precision: A literature review. J Esthet Restor Dent 2021; doi.org/10.1111/jerd.12816